116. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.06.2018.
Saopćenje o radu

116. HITNA SJEDNICA VLADE FBiH
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 116. hitnoj sjednici koja je održana u Sarajevu, dala ovlaštenje svojim predstavnicima za zastupanje na skupštinama više privrednih društava.
 
Tako je Darko Pranjić ovlašten da zastupa Vladu FBiH na skupštinama privrednih društava „BH - Gas” d.o.o. Sarajevo i “Operator - Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, Amir Halilčević na Skupštini privrednog društva RMU „Banovići” d.d. Banovići, a Halko Balavac na Skupštini dioničara privrednog društva Energopetrol d.d. - Sarajevo.
 
Marinko Bošnjak je ovlašten da zastupa Vladu FBiH na Skupštini dioničara privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, Jasmina Pašić na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Fahrudin Smailagić na Skupštini privrednog društva UNIS „GINEX” d.d. Goražde i Jakub Mušinbegović na Skupštini dioničara privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik.
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE