116. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.06.2018.
Dnevni red
1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo  
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 46. Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 46. Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red 46. Skupštine Privrednog društva BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići 
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo  
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo 
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo  
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Pedesetoj (redovnoj) Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Pedesetoj (redovnoj) Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Pedesete (redovne) Skupštine Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde  
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 21. redovnoj skupštini privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde  
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 21. redovnoj skupštini privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde 
- Materijali za Dnevni red 21. redovne Skupštine privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde 
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik   
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na XXIII Skupštini Privrednog društva BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik  
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na XXIII Skupštini Privrednog društva BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik  
- Materijali za Dnevni red XXIII Skupštine privrednog društva BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE