49. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 19.03.2008.
Dnevni red
1. Verifikacija Zapisnika 48. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Prednacrt zakona o investicijskim fondovima;
3. Prednacrt zakona o tržištu vrijednosnih papira;
4. Prednacrt zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine;
5. Prednacrt zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine;
6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka;
7. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o autocestama u Federaciji Bosne i Hercegovine;
8. Prijedlog odluke o utrošku sredstava „Transfer za PIO/MIO – refundacija isplaćenih sredstava za penzije vojnika penzionisanih po povoljnijim uvjetima“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
9. Prijedlog odluke o utrošku sredstava „Tekući grantovi od Federacije BiH po Uredbi o sticanju prava na starosnu penziju pripadnika bivše vojske Federacije BiH“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
10. Prijedlog odluke o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju objekata naplate cestarine na autocesti Zenica – Sarajevo, dionice: Dobrinje – Visoko, Visoko – Podlugovi i Podlugovi – Jošanica;
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za sufinansiranje nabavke i instalisanje emisione opreme za potrebe proširenja pokrivanja signalom RTV FBiH u 2008. godini po općinama i lokacijama;
12. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja kreditnih sredstava Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine za modernizaciju Kliničke bolnice Mostar i RMC „Dr Safet Mujić“ Mostar;
13. Prijedlog odluke o raspodjeli roba oduzetih u carinsko prekršajnom postupku;
14. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor direktora
Federalne direkcije robnih rezervi;
15. Prijedlog odluke o transformaciji Fondacije za održivi razvoj;
16. Statut Fondacije za održivi razvoj – davanje saglasnosti;
17. Izvještaj o realizaciji Programa Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za period 1.1.2007. – 31.12.2007. godine sa Prijedlogom zaključka i Prijedlog plana povratka, repatrijacije, obnove i gradnje za 2008. godinu sa Prijedlogom zaključka;
18. a) Informacija o stanju konsultantskog tržišta za mala i srednja preduzeća u    Federaciji Bosne i Hercegovine;
b) Informacija o stanju razvijenosti specijaliziranih institucija osposobljenih za pomoć MSP-a u usvajanju međunarodnih standarda i certifikata u Federaciji Bosne i Hercegovine;
c) Informacija o uspostavi i razvijenosti garancijskih fondova u Federaciji Bosne i Hercegovine;
19. Prijedlog rješenja o predaji u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji;
20. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova privremenog Nadzornog odbora „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša;
21.Prijedlog za razrješenje članova Upravnog odbora Zavoda za   transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine na period do 60 dana;
22.Prijedlog odluke o osnivanju privrednog društva JP Urbanistički zavod Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo;
23.Prijedlog odluke o odobravanju 20.000,00 KM iz tekuće rezerve za Osnivački ulogVlade FBIH u JP „Geodetski zavod FBiH“ d.o.o. Sarajevo;
24.Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju korita i vodopada Plive-Jajce, „Transfer za zaštitu korita Plive“ – EP HB Mostar (donacija) i „Transfer za zaštitu korita JP Sliv Save (donacija)“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2008. Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.
 
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE