139. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.04.2018.
Dnevni red
 
 1. Usvajanje Zapisnika 111. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12. 4.2018. godine, Zapisnika 112. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12.4.2018. godine i Zapisnika 113. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 17.4.2018. godine
 2. Prednacrt zakona o Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prednacrt zakona o suzbijanju organiziranih oblika krivičnih djela korupcije, organiziranog kriminala, terorizma i međukantonalnog kriminala
 4. Prednacrt zakona o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine
 5. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o stečajnom postupku
 6. Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
 7. Prijedlog mišljenja o Nacrtu zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u građevinarstvu i prostornom uređenju Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg je predložio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 8. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru uputio Ramiz Meša, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 9. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju Federacije Bosne i Hercegovine, koji je po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru uputio Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
 10. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine, koji je po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru uputio Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
 11. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine, koji je po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru uputio Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
 12. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koji je po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru uputio Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
 13. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru uputio Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
 14. Prijedlog mišljenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 125. stav (7) Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, koju je Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine podnijela gđa Elvira Nahić iz Bosanske Krupe
 15. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za utvrđivanje naseljenog mjesta Jevadžike na području Općine Donji Vakuf, koju je Odlukom na 12. redovnoj sjednici podnijelo Općinsko vijeće Donji Vakuf
 16. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu naziva naseljenog mjesta, koju je Zaključkom prihvatilo Općinsko vijeće Općine Sanski Most na svojoj 16. sjednici, održanoj 30.1.2018. godine
 
 1. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio gosp. Nedžad Bašić
 2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu i dopunu Zakona o unutrašnjoj trgovini, koju je podnio Centar za podršku Roma “Romalen“ Kakanj
 3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnio Edhem Fejzić, poslanik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
  1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
  2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
  3. Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
 5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
  1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
  2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
 1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave
 2. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu i davanju saglasnosti na Plan poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Mišljenjem Federalnog ministarstva finansija
 1. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti Lutrije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
 1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2018. godinu
 5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima-Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 7. Prijedlozi odluka:
 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog odluke o imenovanju osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine
 1. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog saobraćaja
 4. Prijedlog odluke o prenosu nabavljenog softvera u okviru Projekta „Poljoprivreda i ruralni razvoj“ Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o nabavci Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i Softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz enterprise ugovor za budžetsku 2018. godinu
 6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 8. Prijedlozi odluka:
 1. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „FMF -CZ-CARDS 2001“ otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi civilne zaštite
 2. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „FMF - Federalna uprava civilne zaštite“ „Projekat - mreža volontera civilne zaštite“, otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi civilne zaštite
 1. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u Tuzli, ulica Armije BiH broj 23, Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine, Medžlisu Islamske zajednice Tuzla
 2. Prijedlog odluke o davanju na korištenje kasarne „Jajce“ Gradu Sarajevo
 3. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u Mostaru, ulica Kralja Tomislava broj 14, Savezu Gorskih Službi Spašavanja u Bosni i Hercegovini - GSSUBiH
 4. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Franca Lehara broj 13 Udruženju invalidnih i hendikepiranih osoba u Bosni i Hercegovini
 5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane
 6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno korištenje Doma Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i zemljišta Gradu Bihaću za potrebe Javne ustanove Kulturni centar Bihać
 8. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 9. Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
 10. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar
 12. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
 13. Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica, broj: 03/12-31-3268/12-355 od 30.11.2017. godine
 14. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, izjavljenoj protiv rješenja Službe za upravu za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Centar-Sarajevo, broj: 05-31-1104/08 od 4.1.2013. godine
 15. Prijedlog izjašnjenja po pozivu Kantonalnog suda u Bihaću za raspravu u upravnom sporu, po tužbi Planika Kranj d.d. protiv rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Upravni spor, radi poništenja Rješenja V. broj: 366/2017 od 10.3.2017. godine
 16. Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i finansijskih planova planova vanbužetskih fondova Federacije BiH za period januar - decembar 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
 17. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za period 1.1. do 31.3.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
 18. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
 19. Izvještaji o realizaciji projekata javnih investicija koje implementira Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, s Prijedlogom zaključka
  1. Regionalni program stambenog zbrinjavanja
  2. CEB II - Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja
  3. OPEC - Fond za međunarodni razvoj OFID
  4. Saudijski fond za razvoj
 20. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Podrške zapošljavanju“ (ESP) za period 1.1.-31.3.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
 21. Izvještaji
 1. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
 2. Izvještaj Upravnog i Nadzornog odbora o poslovanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
 1. Izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenje ambrozije na području Federacije BiH, s Prijedlogom zaključka
 2. Izvještaj o radu Međuentitetskog tijela za okoliš za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
 3. Osamnaesti tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovne, za period 1.1.2018. -31.3.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
 4. Izjašnjenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na Izvršni rezime UN Komiteta protiv torture u predmetu zaštićenog svjedoka br. 854/2017, s Prijedlogom zaključka
 5. Informacija o izvršenim aktivnostima, uočenim problemima i prijedlogom mjera, Koordinacionog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021), s Prijedlogom zaključka
 6. Informacija o realizaciji Programa dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga (stanje 31.12.2017. godine), s Prijedlogom zaključka
 7. Informacija o Odluci Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osguranje o akontativnom usklađivanju penzija shodno članu 79. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, s Prijedlogom zaključka
 8. Informacija o kreditima Evropske investicijske banke (EIB), Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAER) i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju projekata na Koridoru Vc
 1. Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Kreditnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAER) za realizaciju Projekta autoput Nemila-Donja Gračanica
 2. Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta Koridor Vc Zenica Sjever
 3. Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju projekta Koridor Vc Mostar Jug
 4. Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju Projekta Koridor Vc poddionica Nemila - Donja Gračanica (Zenica Sjever) (Komponenta A)
 5. Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju Projekta Koridor Vc poddionica Nemila-Donja Gračanica (Zenica Sjever) (Komponenta B)
 1. Informacija u vezi s realizacijom aktivnosti u okviru Projekta unapređenja poslovnog okruženja temeljenog na Ugovoru o savjetovanju Vlade Federacije Bosne i Heregovine i Grupacije Svjetske banke/Međunarodne finansijske korporacije-digitalizacija sudske arhive kao sastavni dio Projekta registracije poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine elektronskim putem (on-line), s Prijedlogom zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka V.broj: 308/2018 od 21.3.2018. godine
 2. Informacija o Zahtjevu Državne agencije za istrage i zaštitu za dostavu dokumentacije i podataka (uspostava rezervnog centra Nezavisnog operatora sistema u BiH)
 3. Informacija o Procjeni uticaja za Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 4. Informacija o potrebi obavljanja preventivnih arheoloških istraživanja na trasi Koridora Vc, s Prijedlogom zaključka
 5. Informacija Federalne uprave za inspekcijske poslove sa inicijativom za pokretanje aktivnosti na izmjeni propisa u dijelu odredbi koje regulišu inspekcijski nadzor, s Prijedlogom zaključka i prijedlogom teksta inicijative
 6. Informacija o stanovima iz prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
 7. Informacija u vezi nekretnina vojne namjene, poslovnih prostora prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i nepokretne imovine Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 8. Informacija s Prijedlogom zaključka o davanju saglasnosti Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar za prenos prava korištenja Nasada matičnjaka loznih podloga Općini Ravno
 9. Informacija o održanom drugom sastanku Pododbora za inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo, s Prijedlogom zaključka
 10. Informacija o Inicijativi za usklađivanje federalnih propisa s Direktivom 2006/123/EZ o uslugama na unutrašnjem tržištu u skladu s Zaključkom V. broj: 1516/2017 od 15.11.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
 11. Prijedlog zaključka o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine za Morić Hectora
 12. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u području Nacionalnog parka „Una“ (ponuđač Zarif Bećo Dervišević)
 13. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u području Nacionalnog parka „Una“ (ponuđač Bego Alivuk)
 14. Informacija o potrebi zapošljavanja u J.U. Federalna novinska agencija, s Prijedlogom zaključka
 15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje ugovora o djelu
 16. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za popunu osam upražnjenih radnih mjesta
 17. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove za provođenje konkursne procedure za prijem 2 (dva) državna službenika
 18. Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti Agenciji za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine za zaključivanje ugovora o djelu
 19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem rukovodećeg državnog službenika u Federalnu direkciju robnih rezervi
 20. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za sklapanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
 21. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom pravobranilaštvu za popunu upražnjenog radnog mjesta, s Prijedlogom zaključka
 22. Zahtjev za davanje saglasnosti „Agenciji za vodno područje Jadranskog mora“ Mostar za prijem četiri zaposlenika putem javnog konkursa u 2018. godini, s Prijedlogom zaključka
 23. Zahtjev za davanje saglasnosti „Agenciji za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo za popunu jednog upražnjenog radnog mjesta i zaključivanje šest ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
 24. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
 1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 1. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
 2. Informacija o radu Međuresorne radne grupe imenovane Rješenjem V. broj: 982/2017, s Prijedlogom zaključka
 3. Prijedlozi akata u vezi postupanja po Zaključku Konkurencijskog vijeća BiH, broj: UP-03-26-3-033-8/17 od 20.12.2017. godine, kojim je pokrenut postupak protiv Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji
 4. Prijedlozi akata: 
a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo
c) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo
d) Tekst obavještenja o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercgovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Dioničkom društvu „BH Telecom“ Sarajevo
 1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
 
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE