113. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.04.2018.
Dnevni red
1. Prijedlog Amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode - skraćeni postupak
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE