112. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.04.2018.
Dnevni red
1. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja slobodnih novčanih sredstava iz japanskih grantova (projekti „2KR“ i „Non Project grant-AID“) - protuvrijednosnog fonda 
2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije 
3. Prijedlog odgovora na Tužbu u pravnoj stvari tužitelja Ivanke Pehar i dr. protiv tuženih Federacije Bosne i Hercegovine-Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški, radi radnog spora (predmet koji se vodi pred Općinskim sudom u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 523373 17 Rs 2)  
4. Izmjena u Programu rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na Godišnji plan rada Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE