48. sjednica Vlade Federacije BiH

Orašje, 12.03.2008.
Dnevni red

48.sjednica Vlade FBiH održana 12.03.2008. u Orašju.

 
Dnevni red:
 
1.Verifikacija Zapisnika 47. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2.Prednacrt zakona o veterinarstvu;
3.Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o registraciji poslovnih subjekata;
4.Prijedlog mišljenja o Nacrtu pregleda obilježavanja najznačajnijih datuma koje treba obilježiti u Bosni i Hercegovini;
5.Prijedlog odluke o naplati takse za korištenje autoceste A1;
6.Konačan izvještaj o implementaciji sredstava razvoja odobrenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu, 2005. i 2006. godinu sa Prijedlogom zaključaka i prijedlogom odluka o prenosu okončanog projekta iz sredstava razvoja odobrenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu, 2005. i 2006. godinu;
7.VI Izvještaj o implementaciji Programa utvroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine za Federaciju Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka i prijedlogom odluka o prenosu okončanih projekata;
8.Prvi izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu sa Prijedlogom zaključaka;
9.Prijedlog Glavnog plana operativnih mjera odbrane od poplava za 2008. godinu;
10.Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine;
11. Izvještaj o radu Federalnog štaba civilne zaštite u 2007. godini;
12.Izvještaj o implementaciji i efektima dodijeljenih finansijskih sredstava „Transfera za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. i 2006. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta;
13.Informacija o poslovanju, strukturi kapitala i planovima poslovanja i razvoja za period 2008. – 2010. godina sa Prijedlogom zaključaka za Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. i Međunarodnu zračnu luku – aerodrom Mostar d.o.o.;
14.Informacija o epizootiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
15.Informacija o postignutim rezultatima na planu identifikacije goveda sa Prijedlogom zaključaka;
16.Informacija o finansiranju projekta cestovne i željezničke infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
17.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike – davanje saglasnosti;
18.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda;
19.Prijedlog za razrješenje članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine.
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE