107. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 19.03.2018.
Dnevni red
 
  1. Usvajanje Zapisnika 105. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.2.2018. godine i Zapisnika 106. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.2.2018. godine
  2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
            - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Feroelektro      d.d.      Sarajevo
            - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d.      Sarajevo
            - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
  1. Prijedlog odluke o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije javnim preduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom export-u Moskva“
  2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - izmirenje obaveza iz ranijeg perioda“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-finansiranje prvog upošljavanja i samoupošljavanja“, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
  4. Informacija o kretanju maloprodajnih cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17), s Prijedlogom zaključka
  5. Informacija o zakupu poslovnog prostora u Poslovnoj zgradi Energoinvest u Sarajevu, ulica Hamdije Čemerlića 2, za smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  6. Informacija o toku postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava po aplikaciji Bahrije Muminović protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. 14738/16, s Prijedlogom zaključka
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE