104. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.02.2018.
Dnevni red
1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine 
2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog sporazuma o visini osnovice za obračun plate državnih službenika i namještenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u izvršnoj vlasti 
3. Informacija o tehničkoj finalizaciji odgovora na Upitnik Evropske komisije, s Prijedlogom zaključka
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE