102. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.01.2018.
Dnevni red
1. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 2129/2016 od 8.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka (stanje u Privrednom društvu IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići-u stečaju) 
2. Informacija o pokretanju aktivnosti vezanih za analizu ugovora i procesa koji se vode u Krivaja Mobel d.o.o. Zavidovići u stečaju i IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju, a u vezi sa Ugovorom o prodaji nekretnina i pokretnih stvari i Anexom I Ugovora, zaključenih između IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju i Marić d.o.o. Žepče, Makro-Drvo d.o.o. Žepče, Prograd d.o.o. Žepče i FEDIS d.o.o. Zavidovići, s Prijedlogom zaključka  
Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE