136. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.01.2018.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 135. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.1.2018. godine i Zapisnika 101. hitne sjednice, održane 23.1.2018. godine, održane telefonskim putem
2. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji je po hitnom postupku predložio Klub zastupnika Socijaldemokratske partije BiH i Klub zastupnika Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
3. Prijedlog izjašnjenja povodom Inicijative načelnika općina Živinice, Lukavac, Banovići i Kladanj za izmjenu odredbi Zakona o unutrašnjoj trgovini
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijelo Udruženje poslodavaca Općine Kakanj - Centar za podršku biznisu Kakanj
5. Prijedlog izjašnjenja na nove okolnosti konačnog imenovanja Baljić Ahmeta za direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u predmetu Risto Nišić
6. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio gosp. Halid Velagić iz Bihaća
7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu člana 51. stav (3) Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje je zaključkom podnijela Skupština Tuzlanskog kantona
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva „HELIOS“ d.d. Banovići
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije,rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu Privrednom društvu Prima Commerc d.o.o. Zenica u iznosu od 500.000 KM
10. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednom društvu RAMA GLAS d.o.o. Sarajevo u iznosu od 249.000KM
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva „Mapex“ d.d. Maglaj
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „Klas“ d.d. Sarajevo
13. Prijedlog rješenja o formiranju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje nacrta drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju Aneksa “G“ Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Bosne i Hercegovine za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i Projekti Non-project grant-AID)
15. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za period 1.1-31.12.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
16. Godišnji izvještaj o obavljenim inspekcijskim nadzorima iz oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, s Prijedlogom zaključka
17. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
18. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu „Kapitalni transferi javnim preduzećima-finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH“, za period 1.7.2017. godine-31.12.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
19. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada odnosno provođenju aktivnosti federalnih ministarstava / institucija kao i provođenje zaključaka Vlade FBiH i zaključaka parlamenta FBiH iz nadležnosti tih ministarstava / institucija za period oktobar - decembar 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
20. Izvještaj o radu Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
21. Plan rada Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
22. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za agropedologiju za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
23. Godišnji izvještaj o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
24. Godišnji izvještaj o radu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o radu Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija o efektima primjene Odluke o privremenoj mjeri zabrane prometa trupaca, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - decembar 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
28. Informacija o smještajnim kapacitetima budžetskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija o izrađenoj karti upotrebne vrijednosti zemljišta za područje Općine Kakanj, s Prijedlogom zaključka
30. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u području Nacionalnog parka „Una“ (ponuđača Adis (Fuad) Vuković)
31. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Zaključka V. broj: 1239/2017 od 21.9.2017. godine, s Prijedlogom zaključka (Informacija o inicijativi za finansiranje infrastrukturnih projekata iz akumulirane dobiti javnih preduzeća)
32. Informacija (usmena) o stanju u Privrednom društvu Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica
33. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša
34. Prednacrt zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine
 
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE