98. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.12.2017.
Dnevni red
1. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, koji je podnio Dževad Agić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
2. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima, koji je podnio Ramiz Meša, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine   
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE