97. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.12.2017.
Dnevni red
1. Informacija Federalne uprave civilne zaštite o aktivnostima i planovima potrage za utopljenicima u Sarajevu, s Prijedlogom zaključka 
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite  
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE