131. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.12.2017.
Saopćenje o radu


131. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
ZA VRHUNSKE SPORTSKE REZULTATE NAGRADE OD UKUPNO 181.750 KM
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta donijela 17 odluka o dodjeli nagrada sportistima, sportskim radnicima, klubovima i udruženjima iz Federacije BiH za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima, u ukupnom iznosu od 181.750 KM.
 
Džudo-savezu FBiH je, za osvajanje trećeg mjesta Larise Cerić na Evropskom prvenstvu za seniorke u kategoriji iznad 78 kg u Varšavi 2017. godine, dodijeljeno 10.000 KM, a njenom treneru Branislavu Crnogorcu 5.000 KM.
 
Ovom savezu je pripala i nagrada od 5.000 KM za osvajanje trećeg mjesta Aleksandre Samardžić na Evropskom prvenstvu za juniorke U21 u Mariboru 2017. godine, a njenoj trenerici Arijani Jahi 2.500 KM.
 
Ženskom košarkaškom klubu PLAY OFF iz Sarajeva je za osvajanje naslova prvaka Bosne i Hercegovine u kategoriji seniorki za sezonu 2016./2017. dodijeljeno 15.000 KM.
 
Taekwondo klubu Novi Grad iz Sarajeva su, za njegove takmičare i trenere za 2017. godinu dodijeljene nagrade za osvajanje medalja na Evropskom klupskom prvenstvu u takwendou za juniore održanom u Turskoj. Adni Borić je za drugo mjesto u kategoriji do 68 kg pripala nagrada u iznosu od 2.500 KM, a treneru Harisu Husiću 1.250 KM. Za treće mjesto u kategoriji do 58 kg Nedžad Husić je nagrađen sa 1.500 KM, a njegov trener sa 750 KM. Iste nagrade pripale su i osvajaču trećeg mjesta u kategoriji do 68 kg Jusufu Ali Rašidagiću i treneru Belmiru Berberoviću.
 
Taekwondo klub Novi Grad i njegovi sportisti nagrađeni su i za osvajanje Prvenstva BiH za sezonu 2016./2017. - Nejli Kaljanac (kategorija seniorki do 46 kg za sezonu) pripalo je 2.500 KM, koliko i Armanu Dubravcu (kategorija seniora do 80 kg).
 
Stonoteniski klub Spin 2012 iz Sarajeva je, za osvajanje lige BiH u seniorskoj konkurenciji za žene za sezonu 2016./2017. nagrađen sa 7.000 KM.
 
Ovaj klub je nagrađen i s još 2.500 KM za osvajanje naslova državnog prvaka u stonom tenisu seniorke Emine Hadžiahmetović u pojedinačnoj konkurenciji za sezonu 2016./2017.
 
Ista nagrada pripala je i Stonoteniskom klubu CM iz Viteza za osvajanje naslova državnog prvaka seniora Ivana Bobaša u pojedinačnoj konkurenciji za sezonu 2016./2017.
 
Nagrađen je sa 7.000 KM i Stolnoteniski klub Mostar za osvajanje lige BiH u seniorskoj konkurenciji za muškarce za sezonu 2016./2017.
 
Nagrada od 7.000 pripala je i Klubu brdskog biciklizma Puls iz Vogošće za osvajanje titule ekipnog prvaka BiH u brdskom biciklizmu u ženskoj kategoriji za sezonu 2016/.2017.
 
Za osvajanja titula prvaka BiH u sezoni 2016./2017. su sa po 15.000 KM nagrađeni SFK 2000 Sarajevo (prvakinja u nogometu za žene) i Klub sjedeće odbojke Spid iz Sarajeva.
 
I Hrvatskom ženskom rukometnom klubu Grude dodijeljeno je 15.000 KM za osvajanje naslova prvakinja BiH za sezonu 2016./2017., a jednako vrijednu nagradu dobio je Hrvatski športski klub Zrinjski iz Mostara za osvajanje naslova prvaka BH Telecom lige BiH u nogometu.
 
Mostar SG je, također, dobio 15.000 KM za osvajanje futsal lige BiH za sezonu 2016./2017.
 
Bokserskom savezu FBiH je, za osvajanje titule prvaka BiH za seniorke u 2017. godini, dodijeljeno ukupno 10.000 KM, odnosno po 2.500 KM za Jasnu Kuranović (BK Gornja Tuzla), Draganu Vitković (BK Vogošća), Selmu Baltić (BK Vogošća) i Jasminu Merdić (BK Titanium). Ovaj savez nagrađen je i sa 20.000 KM za osvajanje titule prvaka BiH u kategoriji seniora. Po 2.500 KM dobili su Sanel Brčaninović i Emrah Avdibašić (BK Živinice), Hasan Karahodžić, Adem Fetahović, Ali Jež i Džemal Bošnjak (BK Ilidža), Haris Mešanović (BK Novi Grad), te Elvir Šendro (BK Mostar).
 
PROTOKOL O SARADNJI U OBLASTI TRANSPLANTACIJSKE MEDICINE
 
Vlada FBiH je prihvatila Prijedlog protokola o saradnji u oblasti transplantacijske medicine između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva zdravstva i za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra zdravstva Vjekoslava Mandića.
 
Kako je obrazloženo, Prijedlog protokola sačinjen je s ciljem daljeg razvoja transplantacijske medicine u Federaciji BiH, odnosno osiguranja dostupnosti usluga transplantacijskih zahvata državljanima Federacije BiH kojima je indicirana transplantacija jetre i srca u zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj, a u okviru Eurotransplant International Foundation, preko jednog od izabranih transplantacijskih centara Republike Hrvatske.
 
Ovim dokumentom obuhvaćeni su oblici tehničke pomoći, kao i obaveze potpisnica Protokola. Potpisivanjem Protokola državljanima Federacije BiH će biti omogućena dostupnost metodama liječenja transplantacijom solidnih organa, i to jetre i srca, posebno ranjivoj grupi pacijenata (djeca i visoko urgentni primaoci) iz FBiH.
 
ZA SANACIJU POSLJEDICA POŽARA U HUTOVOM BLATU 250.000 KM
 
Federalna vlada je izmijenila Odluku o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele  sredstava transfera za Akcioni plan strategije okoliša, utvrđenog Budžetom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za izradu Federalne strategije zaštite okoliša za period 2019.-2029., za što je planirano 400.000 KM.
 
Ovom izmjenom 250.000 KM je dodijeljeno Javnom preduzeću Park prirode Hutovo Blato na ime sufinansiranja rješavanja posljedica velikog požara u Parku prirode Hutovo blato.
 
Sredstva od 50.000 KM, koja su planirana za unaprjeđenje funkcionalnosti i održavanje registra o postrojenjima i zagađivanjima u Federaciji BiH, dodijeljena su Centru za projekte Sveučilišta u Mostaru za sufinansiranje i realizaciju „Edukacije o uzorcima, posljedicama i prevenciji požara u zaštićenom području PP Hutovo blato“.
 
Gradu Goraždu dodijeljeno je 150.000 KM za sanaciju stambenih objekata u naselju Vitkovići s ciljem poboljšanja energetske efikasnosti.
 
Hutovo blato nalazi se na popisu Ramsarske konvencije i na privremenoj je listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, te je od značaja ne samo za Federaciju BiH, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu i Evropu. Prevencija od požara, tj. edukacija lokalnog stanovništva, hitna je mjera s ciljem sprječavanja potencijalnih većih posljedica.
 
Sanacija stambenih objekata u naselju Vitkovići - Goražde i poboljšanje energetske efikasnosti je od značaja za Federaciju BiH, smanjenje zagađenja zraka i racionalno korištenje prirodnih resursa. Vitkovići su, inače, naseljeni vrlo ranjivim kategorijama stanovništva, odnosno raseljenim i socijalno ugroženim osobama.
 
FDS BRISANA S LISTE
 
Federalna vlada je izmijenila Uredbu o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH.
 
Na ovaj način je s Liste ovih društava iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izbrisana Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, koja je potpuno privatizirana prodajom u iznosu od 39,91 posto državnog kapitala od 15.9.2016. godine.
 
Kompletan proces prodaje je, u skladu sa Zakonom o privatizaciji, vodila Agencija za privatizaciju u FBiH.
 
SAGLASNOST NA PLAN ZA DEINSTITUCIONALIZACIJU
I TRANSFORMACIJU USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE
 
Vlada FBiH je dala saglasnost na Akcioni plan za provedbu Strategije deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (2014.-2020) i za koordinaciju i praćenje realizacije ovih aktivnosti zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i kantonalna ministarstva nadležna za oblast socijalne zaštite.
 
Provođenjem aktivnosti iz Akcionog plana nastavljen je proces uspostavljanja sistema usluga i omogućava jačanje porodica radi preveniranja institucionalizacije i usluga za izmiještanje korisnika iz institucija. Kroz pojedinačne planove ustanova transformacijom bi bili smanje kapaciteti, razvijane nove usluge i oblici podrške, prekvalifikovan i dokvalifikovan postojeći kadar. Istovremeno bi, kroz reorganizaciju centara za socijalni rad, naglasak bio stavljen na pojedinačnu odgovornost voditelja slučaja.
 
Finansiranje ustanova u tranziciji bit će realizovano preraspodjelom dijela troškova tako da “novac prati korisnika”, odnosno da dio sredstava iz instiucionalne zaštite bude usmjeren na razvoj vaninstitucionalnih usluga i oblika smještaja.
 
Akcioni plan zagovara multidisciplinarni pristup i uključivanje svih potencijala u okviru društva razvijanjem partnerskog odnosa između vladinog i nevladinog sektora s ciljem brige o potencijalnim i sadašnjim korisnicima ustanova socijalne zaštite.
 
Za provedbu ovih aktivnosti potrebno je u Budžetu Federacije BiH osigurati dodatnih 51.500 KM.
 
ODREĐIVANJE PRIOBALNOG POJASA NERETVE
 
S ciljem omogućavanja djelovanja nadležnih institucija kojima su dodijeljena javna ovlaštenja prema Zakonu o vodama, Vlada FBiH danas je dala saglasnost za određivanje širine zemljišta priobalnog pojasa (granica vodnog dobra) rijeke Neretve za urbano područje Grada Mostara, na dionici od Carinskog do Mosta Hasana Brkića, koja je drugačija od one definisane Zakonom o vodama.
 
Širina vodnog dobra na ovom području, u slučajevima gdje je to potrebno, može biti i manja od 15 metara, ukoliko pri tome može biti postignuta zaštita od štetnog djelovanja voda, zaštite voda i drugi ciljevi definisani Zakonom o vodama. No, granica ne može biti ispod izrazite geomorfološke promjene (granice obale).
 
Pri utvrđivanju prijedloga granice vodnog dobra, Agencija za vodno područje Jadranskog mora dužna je primijeniti kriterije iz Zakona o vodama i samo izuzetno postupiti na osnovu ove odluke.
 
AUTENTIČNA TUMAČENJA NISU POTREBNA
 
Prihvatajući mišljenje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada Federacije BiH je ocijenila da nije potrebno davanje autentičnog tumačenja odredbi članova 62.- 68. i člana 73. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH, što je traženo inicijativom advokatice iz Bihaća Nađise Tabaković.
 
Advokatica Tabaković podnijela je i inicijativu za davanje izvornog tumačenja odredbi član 237. stav 2. Zakona o parničnom postupku FBiH. I u ovom slučaju Vlada FBiH je mišljenja da je riječ o dovoljno jasnoj i preciznoj odredbi i da izvorno tumačenje nije potrebno.
 
Vlada je prihvatila predloženo izjašnjenje Federalnog ministarstva trgovine povodom inicijative za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o unutrašnjoj trgovini, koju je uputila direktorica JP “Tržnice” Zenica Selma Vidimlić. Inicijativa se odnosi na članove Zakona kojima je uvedena nova kategorija trgovaca fizičkih osoba i jasno utvrđena razlika između trgovačke radnje u kojoj vlasnik može obavljati trgovinu samo u jednom prodajnom objektu, odnosno na jednom prodajnom mjestu ličnim radom i/ili radom zaposlenih osoba i nove kategorije trgovaca pojedinca koji obavlja trgovinu na malo isključivo ličnim radom na jednom prodajnom mjestu izvan prodavnice. Stav Federalne vlade je da inicijativa nije osnovana i da nije potrebno autentično tumačenje odredbi Zakona o unutrašnjoj trgovini. 
 
IZVJEŠĆE O AUKCIJI TREZORSKIH ZAPISA
 
Na aukciji održanoj 14.11.2017. godine, Federacija BiH je prodala svih ponuđenih 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu (ukupno 20.000.000 KM), s rokom dospijeća 273 dana, nevedeno je u danas prihvaćenom izvještaju o zaduženju Federacije BiH po osnovi emisije trezorskih zapisa.
 
Od jedanaest pristiglih ponuda, prihvaćena je jedna putem koje je prodano svih 2.000 ponuđenih trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM. I ovaj put je cjelokupnu emisiju kupio bankarski sektor.
 
REZULTATI REVIZIJE VERIFIKACIJE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE
 
Vlada Federacije BiH je prihvatila izvještaj o izvršenoj reviziji verifikacije stare devizne štednje za 2016. godinu, u kojoj je obrađeno ukupno 1.128 predmeta.
 
Od toga je odobreno 276 zahtjeva za verifikaciju u ukupnom iznosu od 4.196.655,19 KM. Istovremeno je odbijeno 157 zahtjeva, a 58 vraćeno na ponovni postupak.
 
Od 2005. do kraja 2016. godine ukupno je obrađeno 26.453 predmeta. Pri tome je odobreno 14.490 zahtjeva u ukupnom iznosu od 197.422.624,60 KM. Broj odbijenih zahtjeva u ovom periodu iznosi 6.014.
 
O RJEŠAVANJU PROBLEMA DUGOTRAJNOSTI SUDSKIH POSTUPAKA
 
Vlada Federacije BiH razmatrala je danas informaciju o stanju izvršenja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje se odnose na prekomjernu dužinu trajanja postupka pred redovnim sudovima.
 
Kako je, između ostalog, navedeno, Ustavni sud BiH donio je veliki broj odluka koje se odnose na prekomjernu dužinu trajanja postupka pred redovnim sudovima, a kojima je utvrđena povreda prava iz Ustava BiH i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te prava na djelotvoran pravni lijek u vezi s pravom na pravično suđenje u razumnom roku.
 
Ustavni sud BiH je zaključio da je prekomjerno trajanje sudskih postupaka posljedica sistemskih nedostataka u organiziranju pravosuđa i efektivnom ostvarivanju nadležnosti raznih nivoa javne vlasti u ovoj oblasti, zbog čega postoji sistemsko kršenje prava pred redovnim sudovima.
 
Svojim odlukama Ustavni sud BiH je, izmedu ostalog, naložio Vladi FBiH da, najkasnije u roku od šest mjeseci, poduzme odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti radi otklanjanja sistemskog kršenja prava.
 
Stoga je Vlada FBiH zadužila Federalno ministarstvo pravde da hitno poduzme aktivnosti na pripremi i predlaganju izmjena zakona, u skladu s nalozima i stavovima iz odluka Ustavnog suda BiH, kao i da je informira o već poduzetim aktivnostima.
 
NADZOR NA KORIŠTENJEM SREDSTAVA BORAVIŠNE TAKSE
 
Vlada FBiH danas je, na inicijativu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, prihvatila informaciju o stanju turističkih zajednica. Prihvaćen je i prijedlog za izvršenje nadzora nad namjenskim korištenjem sredstava po osnovu ostvarenih prihoda od članarine i boravišne takse od strane turističkih zajednica u FBiH.
 
Federalnu upravu za inspekcijske poslove Vlada je zadužila da izvrši i izvijesti je o rezultatima nadzora nad namjenskim utroškom sredstava po osnovu ostvarenih prihoda od članarine i boravišne takse od strane turističkih zajednica u Federaciji BiH od 2014. do danas.
 
PRIHVAĆENE PREPORUKE EU
 
Federalna vlada je prihvatila preporuke Evropske unije s drugog sastanaka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao tijela u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH.
 
Nadležna federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave zadužila je da, svako iz svoje nadležnosti, omoguće provođenje preporuka i da u najkraćem roku dostave tražene informacije Uredu Vlade FBiH za evropske integracije.
 
Ovaj ured je zadužen da današnje zaključke Vlade, preporuke i prateće materijale koje je Europska komisija dostavila BiH dostavi nadležnim institucijama radi provedbe. Također će o ovim dokumentima informirati komisije za evropske integracije oba doma Parlamenta FBiH.
 
DNEVNICE PREKO RIZNICE
 
Vlada FBiH danas je zadužila sve korisnike Proračuna FBiH da od 1.1.2018. akontacije putnih troškova i dnevnice za službena putovanja isplaćuju isključivo putem transakcijskih računa u okviru Jedinstvenog računa Riznice na osobne transakcijske račune zaposlenika, o čemu će instrukciju donijeti Federalno ministarstvo financija.
 
Ovo ministarstvo je zaduženo da redovito, sukladno raspoloživim sredstvima, isplaćuje akontacije putnih troškova i dnevnice za službena putovanja, kao i da odobrava blagajničke maksimume u iznosu do 500 KM, a za više samo ako postoji opravdana i detaljno obrazložena potreba.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH se upoznala sa informacijom iz prigovora na konačno imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koji je Instituciji ombudsmena u Bosni i Hercegovini podnio Risto Nišić.
 
Federalna vlada je prihvatila izvještaj o obračunu sredstava u zdravstvu u FBiH za 2016. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentu FBiH na razmatranje i davanje saglasnosti.
 
Danas su donesene dvije odluke o davanju saglasnosti Privrednom društvu BH Telecom Direkcija Tuzla za izgradnju optičkog spojnog puta na lokalitetima Solina i Pasci u Tuzli.
 
Vlada Federacije BiH usvojila je izvještaje o provedbi Programa utroška sredstava granta Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije, utvrđenih Budžetom FBiH za 2007. godinu i Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih budžetom FBiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu, sa stanjem na dan 30.9.2017. godine.
 
Danas je usvojena i informacija Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o provedbi projekta „Javne službe za tržište nekretnina i europske integracije“.
 
Vlada FBiH je utvrdila koncesione naknade za crpljenje mineralne vode za „Oaza” d.d. Tešanj i „Sarajevski kiseljak” d.d. Kiseljak u iznosu od 0,009 KM po litru.
 
Federalna vlada je usvojila informaciju o aktivnostima mjerodavnih tijela Federacije BiH, kantona i kliničkih centara u Federaciji BiH na izradi ugovora o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima osnivača kliničkih centara.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Federalna vlada je razriješila Novku Agić dužnosti direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH zbog ispunjavanja uvjeta za odlazak u penziju. Radi osiguranja kontinuiteta u radu Zavoda, za privremenu direktoricu je imenovana Vlatka Martinović, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka za konačno imenovanje prema Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.
 
Vlada FBiH imenovala je Peru Matijevića za člana Odbora državne službe za žalbe, na period od četiri godine.
 
Federalna vlada je Nadzornom odboru Agrokomerca d.d. Velika Kladuša dala saglasnost na Odluku o razrješenju dosadašnjeg direktora ovog privrednog društva i imenovanju Mersada Hamidovića za vršioca dužnosti direktora.
 
Vlada je danas također na vlastiti zahtjev razriješila jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH i Parlamentu FBiH predložila da na ovu poziciju bude imenovan Slaven Zelenika. Konačnu odluku o ovom imenovanju donosi Parlament FBiH.
 
Danas su donesene odluke o poništavanju ranije raspisanih, te raspisivanju novog javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine. Definisani su i kriteriji za utvrđivanje prijedloga za kandidate, a u konkursnu komisiju za provođenje postupka imenovani Sanela Adžović (predsjednica), Mirjana Vučić, Jasmin Gačević, Stipo Buljan i Tarik Begić (članovi).
 
Danas je, na vlastiti zahtjev, razriješen dužnosti zamjenik direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i na ovu poziciju privremeno, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka za konačno imenovanje, u skladu sa Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, imenovan Dževad Hamzić.
 
Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost za imenovanje Enesa Bikodušića, Amera Salihovića i Mirze Emirhafizovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS-Group d.o.o. Ilidža, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.45 sati.
 
 
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE