95. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.12.2017.
Saopćenje o radu


HITNA SJEDNICA VLADE FBiH
 
Vlada FBiH se na današnjoj hitnoj sjednici izjasnila o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu, koje su podnijeli Klub poslanika SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, kao i o amandmanu na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2017. godinu Kluba poslanika SBB-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.
 
Federalna vlada danas je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode po skraćenom postupku. U obrazloženju za skraćeni postupak navedeno je da je odredbama poslovnika Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH propisano da kada nije u pitanju složen i obiman zakon, podnosilac prijedloga zakona može umjesto nacrta podnijeti prijedlog zakona i predložiti da se razmatra po skraćenom postupku.
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE