95. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.12.2017.
Dnevni red
1. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, koje je podnio Klub poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH  
2. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, koji je podnio Klub poslanika SBB-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode–skraćeni postupak
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE