94. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.11.2017.
Dnevni red
1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.d.d. Mostar 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar 
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na redovnoj Skupštini Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža  
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na redovnoj Skupštini Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža  
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na redovnoj Skupštini Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža  
- Materijali za Dnevni red redovne Skupštine Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE