93. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.11.2017.
Saopćenje o radu

 
SAGLASNOST NA KOLEKTIVNI UGOVOR ZA OBLAST RUDARSTVA
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, dala saglasnost na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 
Za potpisivanje ovog kolektivnog ugovora Vlada je ovlastila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića.
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE