92. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.11.2017.
Dnevni red
Dnevni red:
 
  1. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na (ponovljenoj) redovnoj Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar 
    - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na (ponovljenoj) redovnoj Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar 
  2. Prijedlog odgovora na Tužbu tužiteljice Đonlagić Seđide iz Sarajeva, radi poništenja Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V.broj: 550/2017 od 13.4.2017. godine, u predmetu broj: 09 0 U 029310 17 Fp
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE