129. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.11.2017.
Dnevni red
1. Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
3. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE“ kantoni
4. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE“ gradovima i općinama
5. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE“ Općini Vareš
6. Informacija o kreditu Izvozno-uvozne banke Kine uz garanciju Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje Projekta izgradnje Bloka 7-450 MW TE Tuzla, s Prijedlogom zaključka i Prijedlogom rješenja
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE