126. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.11.2017.
Saopćenje o radu


126. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA
I DOPUNAMA PRORAČUNA FBiH ZA 2017. GODINU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2017. godinu i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2017. godinu.
 
Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu, koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku, iznosi 2.692.930.542 KM, što je za 54,7 milijuna KM ili dva posto manje u odnosu na Proračun Federacije BiH za 2017. godinu.
 
Ključni razlog za pripremu i usvajanje izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu jesu neplanirani prihodi po osnovi sredstava iz klirinškog duga Ruske Federacije u iznosu od oko 72,5 milijuna dolara.
 
Slijedom toga, Vlada FBiH je na 120. sjednici od 21.9.2017. usvojila Informaciju o inicijativi za financiranje infrastrukturnih projekata iz akumulirane dobiti javnih poduzeća. Ujedno se Vlada FBiH opredijelila da sredstva iz klirinškog duga u iznosu od 107 milijuna KM budu usmjerena za unaprjeđenje cestovne infrastrukture, odnosno izgradnju autocesta i brzih cesta. Dio ovih sredstava, u iznosu od 7,7 milijuna KM, također će biti usmjeren i za izmirenje obveza iz ranijeg razdoblja prema poljoprivrednicima.
 
Između Vlade FBiH i predstavnika braniteljskih udruga potpisan je Sporazum o dostignutoj razini sredstava u Federalnom proračunu na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, namijenjenih rješavanju socijalno-statusnih pitanja braniteljskih kategorija. Vlada je 15.6.2017. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti i obveznosti primjene ovog sporazuma od 1.9.2017. godine, za čiju je realizaciju Rebalansom proračuna planirano sedam milijuna KM.
 
Potrebno je naglasiti da su Izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu kapitalni izdaci i transferi povećani za 111.739.336 KM dok je, s druge strane, smanjena potreba za zaduživanjem s obzirom da su iskorišteni vlastiti izvori financiranja.
 
UTVRĐEN NACRT PRORAČUNA FBiH ZA 2018. GODINU
 
Federalna vlada je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila nacrte Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu i Zakona o njegovu izvršavanju.
 
Prema Nacrtu, Proračun FBiH za 2018. godinu iznosi 2.875.051.837 KM, što je za 127,4 milijuna KM ili pet posto više u odnosu na ovogodišnji. U istom iznosu su povećani planirani ukupni prihodi i primici.
 
Ukupni prihodi od poreza projicirani su na 1.662 milijuna KM i u odnosu na ovu godinu veći su za 91 milijun KM ili šest posto, pri čemu su prihodi od poreza na dobit pojedinaca i poduzeća planirani u iznosu od 67,5 milijuna KM, bruto prihodi od neizravnih poreza od 1.594,4 milijuna KM, a neto prihodi od 949.192.372 KM.
 
Nacrtom proračuna za 2018. godinu planiraju se emisije kratkoročnih i dugoročnih obveznica FBiH u iznosu 510 milijuna KM namijenjenih, najvećim dijelom, za refinanciranje postojećeg duga.
 
Sredstva za kapitalne investicije značajno su povećana i ukupno iznose 256 milijuna KM, što predstavlja deset posto Proračuna, tako da Nacrt proračuna za 2018. godinu ima i razvojnu komponentu.
 
Vlada FBiH i u 2018. godini nastavlja ulaganje u putnu infrastrukturu, tako da je Nacrtom proračuna planirano 183 milijuna KM za izgradnju auto-cesta i brzih cesta.
 
Također je planirano i 12,7 milijuna KM za nastavak implementacije projekta podrške zapošljavanju financiranog putem kredita Svjetske banke, a za provedbu Uredbe za zapošljavanje i samozapošljavanje planirano je dva milijuna KM.
 
Putem Union banke, Vlada BiH će kroz doznačavanje sredstava u iznosu od deset milijuna KM oformiti povoljnu kreditnu liniju namijenjenu mladima za rješavanje stambenog pitanja.
 
Planirano je i povećanje ulaganja u poduzetničke zone u lokalnim zajednicama od pet milijuna KM s ciljem privlačenja potencijalnih investitora i snaženja lokalne samouprave.
 
Radi smanjenja troškova zakupnine, održavanja i osiguranja zgrada u koje su smještene federalne institucije, Vlada FBiH u 2018. godini namjerava trajno riješiti smještaj institucija, za što je planirala sredstva u iznosu od osam milijuna KM za institucije u Sarajevu, odnosno devet milijuna KM za institucije u Mostaru.
 
Svjesna činjenice da se pojedini kantoni i općine nalaze u teškoj financijskoj situaciji, Vlada FBiH je transfer kantonima i općinama povećala na 18 milijuna KM, dok Rebalansom za 2017. godinu taj transfer iznosi 12 milijuna KM.
 
Za iduću godinu planiran je početak rada Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH i Posebnog odjela Federalnog tužiteljstva za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, za što su Nacrtom proračuna planirana određena sredstva.
 
Ukupni rashodi i izdaci u Proračunu Federacije BiH za 2018. godinu iznose 2.875.051.837 KM.
 
PRIJEDLOG ZA OSLOBAĐANJE RUDNIKA OD PLAĆANJA PUTARINE NA DIZEL-GORIVO
 
Federalna vlada utvrdila je Prijedlog Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji BiH od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2018. godinu.
 
Ukupno je za proizvodnju u rudnicima predviđeno 29.670.464 litra godišnje, od čega združenim društvima Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla 3.357.306 litara, Rudniku mrkog ugija Đurđevik d.o.o. Đurđevik 3.356.243, RMU Kakanj d.o.o. Kakanj 5.697.915, RMU Zenica d.o.o. Zenica 480.000, RMU Breza d.o.o. Breza 820.000, RMU „Abid Lolić” d.o.o. Travnik - Bila 165.000, RMU Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje 849.000 i RMU Banovići d.d. Banovići 14.400.000 litara.
 
Rudnicima boksita d.o.o. Široki Brijeg predviđeno je 120.000, Rudnicima boksita d.o.o. Posušje 350.000 i Rudnicima boksita Jajce o.d.d. Jajce 75.000 litara godišnje.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.10 sati.
Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE