126. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.11.2017.
Dnevni red
  1. Usvajanje Zapisnika 125. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 31.10.2017. godine
  2. Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
  3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
  4. Prednacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
  5. Prednacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
  6. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2018. godinu
  7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pripremi i izgradnji CHE Vrilo 52 MW na rijeci Šuici
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE