124. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.10.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 123. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.10.2017. godine i Zapisnika 88. hitne sjednice, održane 20.10.2017. godine, telefonskim putem i Verifikacija Zapisnika Treće zajedničke sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske, održane 4.10.2017. godine  
2. Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju  
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik 
4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja 
5. Zahtjev za davanje saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Sarajevu za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka  
6. Zahtjev za davanje saglasnosti za upošljavanje državnih službenika i namještenika u kazneno-popravnim zavodima u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan strategije okoliša“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma 
8. Informacija povodom Rješenja Općinskog suda u Bihaću o imenovanju privremenog stečajnog upravnika u pravnom licu d.d. Agrokomerc Velika Kladuša, s Prijedlogom zaključka 
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša 
 
 
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE