87. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.10.2017.
Dnevni red
1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko  
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE