85. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.10.2017.
Dnevni red
1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS „Ginex“ d.d. Goražde 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS „Ginex“ d.d. Goražde 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS „Ginex“ d.d. Goražde 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva UNIS „Ginex“ d.d. Goražde 
2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tehnički finalizirane odgovore za dio pitanja iz Upitnika Evropske komisije 
3. Prijedlog mišljenja po zahtjevu potpredsjednice Federacije Bosne i Hercegovine, gđe. Melike Mahmutbegović, za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 4. stav 5. Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine 
4. Prijedlog odgovora na Prijedlog za određivanje privremene sudske mjere s mjerom osiguranja Predlagatelja Mehe Rekića, protiv Protivnika osiguranja, Federacije Bosne i Hercegovine - Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
5. Prijedlog odgovora na tužbu tužitelja Rekić Mehe iz Bihaća, a radi poništenja rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 549/2017 od 13.4.2017. godine  
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE