83. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.09.2017.
Dnevni red
1. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su podnijeli:  
a) Sanel Razić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (5 amandmana) 
b) Jasmina Zubić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (11 amandmana) 
c) Bajro Makić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (4 amandmana) 
d) Mujo Hasić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (1 amandman) 
e) Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (9 amandmana) 
f) Safet Kešo, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (22 amandmana) 
g) Midhat Karović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (6 amandmana) 
h) Elma Đogić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (1 amandman) 
i) Mahir Mešalić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (5 amandmana) 
j) Almir Zulić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (7 amandmana) 
k) Dževad Adžem, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (2 amandmana) 
l) Jasmin Kadić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (3 amandmana)  
m) Ramiz Meša, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (1 amandman) 
2. Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, koji je podnio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE