82. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 21.09.2017.
Dnevni red
1. Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, koji su podnijeli Osman Ćatić i Tomislav Martinović, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
2. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE