121. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 28.09.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 120. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 21.9.2017. godine, Zapisnika 82. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 21.9.2017. godine, telefonskim putem i Zapisnika 83. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 26.9.2017. godine, telefonskim putem 
2. Informacija (usmena) u vezi s najavljenim održavanjem Treće zajedničke sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske s Prijedlogom teksta obavijesti i dnevnog reda 
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za utvrđivanje minimalne mjesečne količine bezglutenskog brašna za oboljele od celijakije na nivou svih kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja kao i prava na uvećani dječiji dodatak za djecu oboljelu od celijakije, koju je podnijela Alma Kratina, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu člana 46. Zakona o zdravstvenom osiguranju, koju je podnijela Udruga poslodavaca Općine Kakanj "Centar za podršku biznisu Kakanj" 
5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi upućenoj prema Federalnom ministarstvu zdravstva za primjenu člana 142. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koju je podnijela Amra Kunovac, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
6. Prijedlog uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine  
7. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću 
8. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu J.U. Federalne novinske agencije za period od 1.1.2016. godine - 31.12.2016. godine
9.  Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 
10. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH 
11. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za potpuno eksproprisane nekretnine Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar Općine Kiseljak, broj: 05-31-62/17 B od 27.3.2017. godine 
12. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za eksproprisane nekretnine Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj: 06-33-5469/16-25-2 od 6.2.2017. godine 
13. Informacija o zahtjevima privrednih društava Energoinvest d.d. Sarajevo i Aluminij d.d. Mostar u cilju davanja saglasnosti za zaduženje po Programu kreditiranja izvoznih poslova kod Razvojne banke Federacije BiH, s Prijedlogom zaključka 
14. Informacija o provedenim konkursnim procedurama po dva raspisana javna konkursa za utvrđivanje prijedloga po jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka  
a) Izvještaj Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (koja je imenovana Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1558/2015 od 12.11.2015. godine i V. broj: 850/2017 od 15.6.2017. godine)  
b) Izvještaj Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (koja je imenovana Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1555/2015 od 12.11.2015. godine i V. broj: 849/2017 od 15.6.2017. godine)  
15. Informacija povodom zahtjeva Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad Privrednim društvom PS "Vitezit" d.o.o. Vitez, s Prijedlogom zaključka 
16. Informacija o Strategiji razvoja turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
17. Informacija o rezultatima poduzetih aktivnosti Radne grupe za rješavanje trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu, s Prijedlogom zaključka i Prijedlogom rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  
18. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 885/2017 od 22.6.2017. godine (obustava konkursnih procedura za prijem državnih službenika, namještenika i drugih zaposlenika) 
19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću za zaključivanje ugovora o djelu 
20. Zahtjev za davanje saglasnosti Javnoj ustanovi „Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH“ za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka  
21. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke  
22. Informacija o molbi za odgodu izmirenja dugovanja Općine Kladanj, s Prijedlogom zaključka 
23. Informacija o potrebi prijema uposlenika u "Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, s Prijedlogom zaključka 
24. Prijedlozi odluka 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo 
25. Prijedlozi rješenja o razrješenju i imenovanju direktora i zamjenika direktora kazneno popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine s Prijedlogom zaključka 
25.1. Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru  
25.2. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru  
25.3. Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru  
25.4. Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika direktora Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru  
25.5. Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru  
25.6. Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika direktora Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru 
25.7. Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli 
25.8. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli 
25.9. Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli 
25.10. Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli 
25.11. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa tipa u Orašju 
25.12. Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa tipa u Orašju 
25.13. Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa tipa u Orašju 
25.14. Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači  
25.15. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači  
25.16. Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači  
25.17. Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači  
25.18. Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću 
25.19. Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću 
25.20. Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja KPZ Zenica 
25.21. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja KPZ Zenica 
25.22. Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika ravnatelja KPZ Zenici 
25.23. Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja KPZ Sarajevu 
25.24. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja KPZ Sarajevu 
25.25. Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika ravnatelja KPZ Sarajevo 
25.26. Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika ravnatelja KPZ Sarajevu 
26. Prijedlog odgovora na Prijedlog za određivanje mjere osiguranja u postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Sarajevu, u predmetu broj: 650Rs66297817Mo 
27. Prijedlozi odluka 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za razrješenje generalnog direktora društva  
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora društva
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE