120. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 21.09.2017.
Dnevni red
1.Usvajanje Zapisnika 119. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 14.9.2017. godine
2.Nacrt zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
3.Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je podnio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4.Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je podnio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5.Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o udruženjima i fondacijama, koju je podnio Hasan Topaloglu iz Sarajeva, predsjednik Upravnog odbora Fondacije za razvoj obrazovanja
6.Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red skupštine Privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo
7.Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (9M) Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (12M) Federacije Bosne i Hercegovine
8.Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu MS&WOOD d.d. Sarajevo u iznosu od 386.080,84 KM
9.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za NP Una“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
10.Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 10.940 KM)
11.Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 13.300 KM)
12.Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 29.900 KM)
13.Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničku ekonomsku komisiju između Bosne i Hercegovine i Republike Turske
14. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za strane investitore Federacije Bosne i Hercegovine
15.Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o praćenju rada i vršenju nadzora u privrednom društvu „Unis-Group“ d.o.o. Ilidža za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
16.Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
17.Informacija o Inicijativi za financiranje infrastrukturnih projekata iz akumulirane dobiti javnih preduzeća i klirinškog duga Ruske Federacije s Prijedlogom zaključka
18.Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje Projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“, s Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta regionalni vodovod Plava Voda
19.Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje Projekta vodovod Sarajevo, s Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat vodovod Sarajevo
20.Informacija o prihvatanju granta po osnovu Sporazuma o finansiranju i projektu za „Prikupljanje i tretman otpadnih voda Zenica“, s Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta KFW po osnovu Sporazuma o finansiranju i projektu za „Prikupljanje i tretman otpadnih voda Zenica“
21.Informacija o nepostupanju Federalnog pravobranilaštva/Federalnog pravobraniteljstva u predmetima zastupanja Federalnog ministarstva prostornog uređenja pred sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
22.Informacija o direktnim stranim ulaganjima u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 1.1.2016-31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o registrovanim predstavništvima stranih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine (stanje 25.5.2017. godine), s Prijedlogom zaključka
24. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-august 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
25.Informacija Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar o potrebi izdvajanja sredstava tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za opremanje Fitosanitarnog laboratorija, s Prijedlogom zaključka
26.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja na Osmi izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje /revidirane/
27.Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu 65 0 Rs 661552 17 Rs
28.Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora (UO) Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP:IFAD Lo-I-859-BA) i Projekta razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima (RCDP:IFAD-Lo-2000001440)
 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE