81. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.08.2017.
Saopćenje o radu

 
81. HITNA SJEDNICA VLADE FBiH
 
Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, dala prethodnu saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora UNIS-Group d.o.o. Ilidža, prije isteka mandata na koji su imenovani. Također, dala je prethodnu saglasnost za imenovanje Enesa Bikodušića, Amera Salihovića i Mirze Emirhafizovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.
 
 Federalna vlada donijela je i Odluku o sazivanju vanredne Skupštine privrednog društva UNIS-Group d.o.o. Ilidža za 25.8.2017. godine, te je za učešće u radu i odlučivanju na ovoj skupštini opunomoćila Stipu Buljana.
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE