81. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.08.2017.
Dnevni red
1. Prijedlozi odluka 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „UNIS-Group“ d.o.o. Ilidža 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „UNIS-Group“ d.o.o. Ilidža 
2. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o sazivanju vanredne sjednice Privrednog društva „Unis-Group“ d.o.o. Ilidža 
b) Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj Skupštini Privrednog društva „Unis-Group“ d.o.o. Ilidža 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na vanrednoj Skupštini Privrednog društva „Unis-Group“ d.o.o. Ilidža 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na vanrednoj Skupštini Privrednog društva „Unis-Group“ d.o.o. Ilidža
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE