115. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.08.2017.
Saopćenje o radu

 
ZA PENZIONISANJE 44 RADNIKA KONFEKCIJE BORAC TRAVNIK 182.209,32 KM
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, deponovanih na transakcijskom računu posebnog fonda ove banke, bude izdvojeno 182.209,32 KM. Iznos je namijenjen za uplatu doprinosa za PIO, zdravstveno i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za radnike Konfekcije Borac d.d. Travnik koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a to pravo ne mogu ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.
 
Na spisku su 44 radnika, a za njih će biti uplaćeno 96.737,48 KM za penzijsko-invalidsko osiguranje, 76.231,66 KM na ime zdravstvenog i 9.240,18 na ime osiguranja od nezaposlenosti.
 
Konfekcija Borac je dužna Razvojnoj banci FBiH dostaviti kompletne popise svih radnika s pojedinačnim iznosima sredstava za svakog radnika na osnovu doprinosa.
 
Kao što je poznato, Vlada FBiH je Odluku o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke FBiH i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH donijela na 94. sjednici održanoj 3.3.2017. godine.
 
Inače, do sada je Vlada, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, izdvojila 6.520.548,50 KM za uplatu doprinosa i penzionisanje uukupno 318 zaposlenika više privrednih društava.
 
Riječ je o 3.526.691,82 KM za 152 zaposlenika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići - u stečaju, PD Krivaja-Mobel d.o.o. Zavidovići - u stečaju, IP Krivaja d.o.o. Zavidovići, Krivaja 1884 d.o.o. Zavidovići i PD Krivaja 1884 d.o.o. Zavidovići, 234.589 KM za 45 zaposlenika KTK Visoko d.d. Visoko, 34.402,31KM za šest radnika Konfekcije Borac, 232.584 KM za 16 zaposlenika Konfekcije Borac Banovići - u stečaju, 909.916,10 KM za 36 radnika Željezare Zenica d.o.o. Zenica, 232.065,26 KM za deset zaposlenika TRZ d.d. Hadžići, 1.312.792,36 KM za 45 radnika Vitezita d.o.o. Vitez i 37.507,65 KM za osam zaposlenika UNIS TOOLS d.o.o. Sarajevo - Vogošća koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nisu je mogli ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.
 
DOBRI REZULTATI INSPEKCIJSKIH KONTROLA
 
U periodu od 20. marta do 23. jula 2017. godine federalni i kantonalni inspektori su na području svih kantona Federacije BiH, izvršili 5.298 nadzora, izdali 3.514 prekršajnih naloga u iznosu od 4.408.924 KM, 508 rješenja o otklanjanju nedostataka i 171 rješenje o privremenoj zabrani rada, zapečatili 47 objekata.
 
Ovo je navedeno u izvještaju Federalne uprave za inspekcijske poslove o pojačanim aktivnostima s ciljem suzbijanja “sive ekonomije”, koje provode mješoviti inspekcijski timovi, koji je danas usvojila Federalna vlada.
 
U izvještajnom periodu su kontrolisana 5.298 subjekata i ukupno 5.305 zaposlenika i zatečeno 285 radnika “nacrno”.
 
Očekuje se da će pojačane inspekcijske kontrole povećati fiskalne prihode po osnovu PDV-a i vanbudžetske prihode kroz uplate doprinosa u fondove.
 
Također se očekuje smanjenje broja nezaposlenih na evidencijama zavoda za zapošljavanje, a Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalne inspekcije će tokom ove godine organizovati kontrolne nadzore kod onih subjekata koji su u kratkom periodu prijavljivali i odjavljivali zaposlene.
 
Vlada je danas zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da, u saradnji sa inspekcijama kantona, dinamizira aktivnosti i tokom četvrtog kvartala 2017. godine.
 
Tokom pojačanih aktivnosti, navedeno je u informaciji, inspektori su provodili i tzv. usmjereni nadzor u nekim oblastima zbog pojava određenih problema i u skladu sa određenjima Vlade Federacije BiH.
 
Tako je, zbog ljetne sezone i nakon tehničkih priprema službenog čamca kojim raspolaže Federalna uprava za inspekcijske poslove, saobraćajna inspekcija otpočela kontrole plovnih vozila u morskom pojasu Bosne i Hercegovine (Neumu) kao i osoba koje upravljaju čamcima, skuterima, brodice, splavovima i dugim plovnim objektima.
 
Od 17.7. do 23.7.2017. godine je saobraćajni inspektor za plovne objekte izdao dva rješenja, četiri prekršajna naloga od 900 KM i sačinio deset službenih zabilješki u kontroli plovila. Uz ovo je i tržišni inspektor izdao dva prekršajna naloga od 500 KM zbog neposjedovanja općinskog odobrenja. Saobraćajni inspektor za cestovni prevoz je od 22. do 24.7. ove godine u priobalnom i tranzitnom saobraćajnom području Općine Neum izdao osam prekršajnih naloga u visini od 3.900 KM.
 
Usmjereni nadzor se odnosio i na kontrolu korisnika poticaja koji su dati za zapošljavanje i samozapošljavanje. Na osnovu podataka Federalnog zavoda za zapošljavanje, inspektori rada su kontrolisali primjenu Uredbe o poticanju zapošljavanja u FBiH. Tom prilikom su kod korisnika poticaja provjeravali broj uposlenih i prijavljenih radnika i redovnu isplatu plaća. Inspektori nisu zabilježili veće prekršaje ni primjenjivali kaznene mjere, jer je, zbog velike fluktuacije, prisustan problem kontinuiranog nedostatka radne snage.
 
Inspektori su, u okviru usmjerenog nadzora, kontrolisali nezakonite sječe drveta koje čine šumokradice. Tako je federalna šumarska inspekcija, u saradnji s policijom, a po nalogu Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, kontrolisala nezakonitu sječu šume. Tom prilikom su, po nalogu Tužilaštva, uhapšene osobe koja su se bavile nezakonitom sječom drveta, a federalna šumarska inspekcija je vršila procjenu količine posječene drvne mase, radi procesuiranja okrivljenih.
 
Uz ranije aktivnosti i upućivanje inicijativa za izmjenu propisa koji bi omogućili efikasnije suzbijanje “sive ekonomije“, a posebno u segmentu neregistrovanih subjekata nadzora, nezakonitog radnog angažmana i neprijavljenih radnika, te nelegalnog obavljanja trgovinske djelatnosti, ova uprava je usmjerila aktivnosti na izradu Akcionog plana za borbu protiv “sive ekonomije”. Cilj je definisanja mjera za uvođenje barijera u zakonskim propisima s ciljem sprječavanja razvoja “sive ekonomije”.
 
Na kraju informacije, Federalna uprava zaključuje da su periodični pojačani nadzori, uz učešće multidisciplinarnih inspekcijskih timova sasvim opravdani. Na taj način se stvara manje opterećenje prema subjektima nadzora zbog smanjene posjete inspekcija, uz istovremeno povećane efekte poštivanja zakonskih normi.
 
SLUČAJ AGROKOR: ZAŠTITITI DOBAVLJAČE I ZAPOSLENE
 
Federalna vlada danas je prihvatila informaciju o aktivnostima vezanim za privredna društva grupacije Agrokor sa sjedištem u Federaciji BiH i zadužila Generalni sekretarijat Vlade FBiH da pripremi analizu mogućih pravnih rješenja za pojačan nadzor i mjere s ciljem zaštite dobavljača i zaposlenika, u skladu s nadležnostima Vlade, te da, u najkraćem mogućem roku, pripremi prijedlog pravnih rješenja.
 
Vlada FBiH već nekoliko mjeseci provodi kontinuirani monitoring aktivnosti vezanih za krizu u Agrokor grupaciji s ciljem minimiziranja rizika po privredu Federacije BiH, posebno imajući u vidu sistemski rizik vezan za dobavljače i zaposlene.
 
Intenzivan monitoring praktično traje od početka drugog kvartala 2017. godine i održan je niz sastanaka sa interesnim stranama: predstavnicima Agrokora Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske, direktorima kompanija u Bosni i Hercegovini koji su dio grupacije Agrokor, te predstavnicima Sindikata trgovine, Privredne komore, Udruženja poslodavaca i Skupštine dobavljača Konzuma.
 
Posebno ugrožene kategorije su dobavljači i zaposlenici, i u tom dijelu treba osigurati poštivanje propisa, kako bi plaćanja bila izvršavana u skladu sa Zakonom o finansijskom poslovanju, a optimizacija broja zaposlenih u skladu sa Zakonom o radu.
 
Obzirom na veličinu grupacije i sistemski rizik po Federaciju BiH, neophodno je razmotriti mjere zaštite, u okviru nadležnosti Vlade Federacije BiH, kojima bi bio pojačan nadzor nad provođenjem aktivnosti stabilizacije članica grupacije, u skladu sa rješenjima koje su na snazi u susjednim zemljama.
 
NEMA MOGUĆNOSTI ZA POVEĆANJE SVIH PENZIJA ZA 10 POSTO
 
Nakon analize informacije Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Vlada FBiH danas je zaključila da ne postoje finansijske mogućnosti za povećanje svih penzija za 10 posto.
 
Zaključila je i da će kroz novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju razmotriti mogućnost rješenja kojim bi za 10 posto bile povećane penzije ostvarene do 1998. godine, a penzije ostvarene od 1998. do 2007. godine, kao i ostale, u skladu s finansijskim mogućnostima Federacije BiH.
 
Stav Vlade FBiH je da je posljednja izmjena važećeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koja je dobila podršku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, u potpunosti suprotna cjelokupnom konceptu reforme penzijskog sistema u FBiH, te će u slučaju usvajanja izmjena razmotriti mogućnost pokretanja postupka provjere načina predlaganja i donošenja.
 
Federalna vlada je mišljenja da svako prijevremeno penzionisanje po važećem Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju dodatno ugrožava cjelokupan penzijski sistem u Federaciji BiH i dovodi u pitanje blagovremenost isplate penzija na dostignutom nivou.
 
U informaciji Federalnog zavoda PIO je navedeno da je u 2016. godini prosječan broj penzionera iznosio 404.164. Te godine Fond PIO je ostvario gubitak od 38.310.730 KM, čemu treba dodati i gubitak iz 2015. godine od 141.575.945, što je ukupno 179.886.675 KM prošlogodišnjeg akumuliranog gubitka.
 
Prema finansijskom planu za 2017. godinu, penzijski sistem u Federaciji BiH trebao bi ostvariti 1.905.669 KM viška prihoda na rashodima, te za taj iznos smanjiti ukupni akumulirani gubitak iz prošle godine.
 
Prosječan broj penzionera u 2017. godini je 409.355, a kako bi bila osigurana redovnost isplate penzija, Federalni zavod PIO se zadužio kod komercijalnih banaka u iznosu od 74 miliona KM, te koristi pozajmnicu od BH Pošte od 41 milion KM.
 
U slučaju da od 1.8.2017. godine bude povećan iznos penzija za deset posto isključivo penzionerima koji su penzionisani do 31.7.1998. godine, projekcija finansijskog rezultata u naredne četiri godine pokazuje postepeno smanjenje akumuliranog deficita na 112.686.968 KM u 2020. godini.
 
No, ukoliko bi penzije bile povećane 10 posto za sve penzionere, akumulirani deficit bi u 2017. godini iznosio 262.981.006 KM, sljedeće bi bio 351.902.514 KM, u 2019. bi bio povećan na 454.055.342 KM, a u 2020. godini bi dosegao 534.017.652 KM.
 
Dakle, bez obzira na očekivani rast prihoda u narednom periodu (prihodi od doprinosa i transferi iz budžeta FBiH), u slučaju povećanja isplatnog koeficijenta za 10 posto za sve penzionere, realno je u naredne četiri godine projicirati povećanje deficita u penzijskom sistemu FBiH.
 
Jedini način finansiranja nedostajućih prihoda, kako bi bio pokriven projicirani deficit, jeste iz sredstava budžeta FBiH.
 
U slučaju povećanja samo za penzionisane do 31.7.1998. godine, transferi iz budžeta bili bi povećavani sa 253.862.257 KM u 2017. do 322.842.129 KM u 2020. godini. U istom periodu bi, ukoliko bi povećanjem bili obuhvaćeni svi penzioneri, budžetski transferi sa 333.115.820 KM porasli na 421.242.508 KM.
 
O PROJEKTU ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o realizovanim aktivnostima projekta „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH za period od 1. aprila do 30. juna 2017. godine, čiji je cilj da pokaže prednosti poboljšanja energetske efikasnosti u objektima javnog sektora i podrži razvoj prilagodljivih modela finansiranja energetske efikasnosti.
 
Projekat se sastoji od tri komponente: ulaganje (investicije u energetsku efikasnost u javnim objektima), podršku razvoju održivih mehanizama finansiranja i izgradnji kapaciteta, te upravljanje projektom.
 
SAGLASNOSTI „OPERATORU-TERMINALI FEDERACIJE“
 
Vlada FBiH dala je saglasnost Upravi privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, da, uime i za račun Federacije BiH, preduzima sve pravne i druge radnje pred nadležnim organima vlasti, sudovima ili drugim tijelima državne uprave, s ciljem usklađivanja faktičkog stanja nekretnina sa stanjem nekretnina u zemljišnim knjigama i plati sve zavisne troškove koji nastanu u vezi s pokretanjem i uknjižbom imovine na terminalima tečnih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice do okončanja postupka uknjižbe imovine na Federaciju BiH i na „Operatora-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo.
 
Svi eventualni troškovi i zahtjevi koji bi mogli biti istaknuti od strane trećih osoba u postupku pokretanja i uknjižbe imovine i plaćanja poreza na prenos imovine, a koji izlaze iz okvira dijela zavisnih troškova koji nastanu u postupku pokretanja i uknjižbe imovine, bit će posebno razmatrani i donošene posebne odluke Vlade FBiH.
 
Premijer FBiH je ovlašten da, uime Federacije BiH, potpiše punomoć Upravi privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za preduzimanje ovih radnji.
 
Federalna vlada danas je, također, prihvatila inicijativu „Operatora - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo i dala saglasnost na Odluku o obostranom rješavanju uknjižbe imovine na terminalu tečnih goriva Blažuj na Federaciju BiH, uz prijenos investicijskog ulaganja u Hotelu „Maršal“ na Kanton Sarajevo.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da, prije nego što Prijedlog odluke uputi Vladi FBiH, pribavi mišljenja Agencije za privatizaciju.
 
O TRAFOSTANICI KTK VISOKO
 
Vlada FBiH danas je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi s prodajom udjela privrednog društva KTK „Visoko” d.d. Visoko u vlasništvu trafostanice 110/35/10 kV.
 
Vlada je zadužila Agenciju za privatizaciju u FBiH, Elektroprenos Bosne i Hercegovine d.d. Banja Luka, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, te menadžment KTK „Visoko” da predlože po jednog člana u radnu grupu za rješavanje statusa dijela imovine ovog privrednog društva i da u roku od 15 dana predlože rješenje.
 
U informaciji je navedeno da je KTK sa Elektroprenosom Sarajevo još 2.6.1972. godine sklopio Ugovor o međusobnim odnosima u eksploataciji trafostanice, kojim je utvrđeno da su troškovi izgradnje objekta bili 6.300.000 dinara. Od tog iznosa je Elektroprenos uplatio 2.100.000 dinara, a KTK 4.200.000 dinara. Stoga je Elektroprenos suvlasnik s jednom, a KTK s dvije trećine objekta.
 
KTK “Visoko” se, s ciljem izmirenja dugovanja za električnu energiju, obratio “Elektroprenosu BiH” ponudom da dio duga izmiri prodajom u udjelu trafostanice.
 
ODLUKA O SMJEŠTAJU VLADE FBiH I DRUGIH ORGANA I TIJELA FBiH
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih organa i tijela Federacije BiH.
 
Federalna vlada uzima u zakup poslovni prostor u poslovnoj zgradi Energoinvesta d.d. Sarajevo, u ulici Hamdije Ćemerlića 2, Sarajevo, ukupne površine 2.054 m˛ (dio prostora na VII spratu površine 379,70 m˛, VIII sprat površine 762,90 m˛, dio prostora na IX spratu površine 527,20 m˛ i XVIII sprat površine 384,20 m˛) i parking prostor sa 10 mjesta.
 
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH je zadužena da sa Energoinvestom zaključi ugovor kojim će biti definirano da za period od šest mjeseci, koji teče od 1.9.2017. godine, neće biti plaćana naknada. Nakon toga, za period od 1.3.2018. godine do 31.12.2018. godine, zakupnina iznosi 17,55 KM/m˛ sa uračunatim PDV-om, što za ukupno 2.054 m˛ prostora mjesečno iznosi 36.047,70 KM s PDV-om.
 
Sredstva potrebna za realizaciju zakupa, kao i za plaćanje energenata i komunalnih usluga, bit će obezbijeđena u budžetu Federacije BiH, na poziciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH danas je Elektroprivredi BiH d.d. Sarajevo dala saglasnost za dodjelu sponzorskog ugovora Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine u iznosu od 110.000 KM.
 
Prethodnu saglasnost Vlada je dala i za prodaju nekretnine založene po Ugovoru o kreditu od 6.1.2014. godine privrednom društvu HERING d.d. Široki Brijeg. Nakon prodaje i uplate novčanih sredstava za izmirenje kreditnih obaveza u cijelosti prema Razvojnoj banci FBiH, ova banka će izdati brisovnu dozvolu.
 
Sporazum o saradnji između Agencije za državnu službu FBiH i Univerziteta primjenjenih nauka iz Austrije dobio je danas saglasnost Vlade FBiH. Cilj sporazuma je partnersko učešće Agencije i Univerziteta u projektu jačanja kapaciteta u zemljama zapadnog Balkana i Dunavskoj regiji s ciljem stvaranja preduslova za unaprjeđenje politike upravljanja ljudskim resursima u organima uprave u Federaciji BiH.
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi sa otpisom kamata na komisioni kredit privrednog društva KTK “Visoko” d.d. Visoko. Zadužila je Razvojnu banku FBiH, Agenciju za privatizaciju u FBiH i KTK “Visoko” da zaključe Aneks ugovora o otpisu obaveza i dostave Vladi radi davanja saglasnosti.
 
Federalna vlada dala je pozitivno mišljenje na Nacrt posebnog sporazuma za podršku u implementaciji FIGAP II programa (2017.- 2021.) između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, i Švedske, koju predstavlja Međunarodna razvojna agencije za saradnju. FIGAP II program osigurava finansijsku podršku institucijama Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za provođenje aktivnosti s ciljem unaprjeđenja socijalno-ekonomskih uslova za muškarce i žene, djevojčice i dječake u periodu 2017.-2021. godina.
 
KADROVSKE ODLUKE I RJEŠENJA
 
Za punomoćnika koji će je zastupati na Skupštini privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo Vlada FBiH danas je ovlastila Marinka Bošnjaka.
 
Danas izmijenjenim Rješenjem je za predstavnika Vlade FBiH u Savjetodavnom vijeću inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ imenovana Damjana Zorić.
 
* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.35 sati.
Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE