80. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.07.2017.
Dnevni red
1. Informacija o rezultatima ekonometrijske evaluacije programa podrške sektoru poduzetništva koji je u periodu 2009.-2015. godine provodilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, s Prijedlogom zaključka
2. Informacija u vezi s realizacijom aktivnosti u okviru projekata temeljenih na Ugovoru o savjetovanju Vlade Federacije BiH i Grupacije Svjetske banke/Međunarodne finansijske korporacije, s Prijedlogom zaključka
3. Informacija o stanju prehrambene industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini s pregledom uvoza i izvoza za pojedine prehrambene proizvode ili grupe proizvoda u/iz Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
4. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Finansijskoj/Financijskoj policiji, s Prijedlogom zaključka
5. Zahtjev Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za davanje saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
6. Informacija o potrebi produženja ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, s Prijedlogom zaključka
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje hotela „ERO“ Mostar u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona
8. Informacija o realizaciji Godišnjeg plana zaduživanja za 2017.godinu, s Prijedlogom zaključka
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
10. Prijedlog odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
11. Prijedlog rješenja o produženju imenovanja direktora i zamjenika direktora kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine
12. Inicijativa za izdvajanje sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za podršku projektima kulture koji imaju međunarodni značaj i projektima koji imaju za cilj očuvanja kulturnog naslijeđa, s Prijedlogom zaključka
13. Zahtjev za davanje saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Orašju za zaključivanje ugovora o djelu 
Petak,
19. januar 2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Izmjena poziva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalskog sekreterijata Vlade FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 
Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (22.03.2017.) 

ARHIVA