114. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.07.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 112. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.7.2017. godine, Zapisnika 113. redovne - tematske sjednice, održane 21.7.2017. godine i Zapisnika 79. hitne sjednice, održane 25.7.2017. godine, telefonskim putem 
2. Nacrt zakona o registru finansijskih izvještaja 
3. Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine 
4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode 
5. Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi 
6. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije 
7. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, čiji je predlagač Ismet Osmanović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
8. Prijedlog izjašnjenja o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
9. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu sa Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na Zajedničke službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Odluke o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije 
11. Prijedlog odluke o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije – „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika“  
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno/promotivnih usluga od Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine 
13. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću 
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine 
15. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Federalnog ministarstva okoliša i turizma 
16. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke dva službena terenska vozila za potrebe Federalnog zavoda za geologiju 
17. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu za izradu Strategije Bosne i Hercegovine za borbu protiv širenja oružja za masovno uništavanje 
18. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1. januara do 30. juna 2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
19. Kvartalni izvještaj o dugu Q2/2017 (Bilten broj 8), s Prijedlogom zaključka  
20. Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, a Prijedlogom zaključka  
21. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za period 1.1-30.6.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
22. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar od 1.4.-30.6.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
23. Izvještaj o provođenju Akcionog plana za upozoravanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
24. Petnaesti tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, za period 1.4.2017-31.6.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
25. Informacija o zaduženju po Sporazumu o zajmu izmedu Bosne i Hercegovine i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat jačanja bankarskog sektora, s Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat jačanja bankarskog sektora 
26. Informacija o utrošku sredstava u 2016. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2016-2018. godina, s Prijedlogom zaključka 
27. Informacija o uspostavi Jedinstvenog registra naknada pojedincima na koje se ne uplaćuje doprinos, s Prijedlogom zaključka 
28. Informacija o stanju Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče, s Prijedlogom zaključka 
29. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 866/2017 od 15.6.2017. godine  
30. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove - člana Uprave Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići  
31. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE