112. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.07.2017.
Saopćenje o radu

 
BEZ PRIMJEDBI NA NACRT ZAKONA O OMBUDSMENIMA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, koje je aktom od 5.6.2017. godine dostavilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.
 
Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva pravde, Vlada FBiH je ocijenila da nema primjedbi na ponuđeni Nacrt zakona.
 
PODRŠKA USPOSTAVI GRADOVA GRAČANICA I VISOKO
 
Federalna vlada je podržala inicijative za donošenje Zakona o Gradu Gračanica i Zakona o uspostavi Grada Visoko, koje su podnijela općinska vijeća Gračanica i Visoko.
 
U inicijativama je istaknuto da su u ovim općinama usvojene odluke o proglašenju Grada Gračanica i Grada Visoko, te da su ispunjeni uvjeti za proglašenje grada propisani Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH.
 
ZA RAZVOJ TURIZMA 2.700.000 KM
 
Vlada FBiH danas je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, u iznosu od 2.700.000 KM.
 
Sufinansiranje razvoja turizma, kako je obrazloženo, jedan je od načina obogaćivanja i kvalitativnog unapređivanja turističke ponude i promocije, te približavanja savremenim turističkim trendovima.
 
Odobrena sredstva će biti raspodijeljena na šest programa, od čega je 400.000 KM namijenjeno sufinansiranju razvoja sportsko-rekreativnog i avanturističkog turizma s ciljem u unapređenja turističke ponude, te privlačenju domaćih i stranih turista.
 
Za podršku unapređenju izrade i plasmana turističkih suvenira u svrhu jačanja turističke ponude bit će izdvojen iznos od 165.000 KM, a u okviru ovog programa nadležno ministarstvo će s nekim od izabranih aplikanata ugovoriti otkup određene količine suvenira.
 
Za sufinasiranje podrške putničkim agencijama koje dovode turiste u BiH i promovišu resurse i turističke destinacija na području Federacije BiH, bit će izdvojeno 300.000 KM.
 
Unapređenje turističke i ugostiteljske infrastrukture i konkurentnosti bit će sufinansirano sa 1.100.000 KM. Iznos od 200.000 KM bit će dodijeljen za stručno usavršavanje zaposlenog osoblja turističko-ugostiteljskog sektora u Federaciji BiH.
 
U okviru sufinansiranja projekata od posebnog značaja za turistički razvoj Federacije BiH bit će izdvojeno po 100.000 KM za podršku projektima u okviru projekta Via Dinarica (UNDP i USAID) isključivo za područje FBiH, za izgradnju šetnice u općini Neum, „BH-Bivak“ i Sajam turizma u Skenderiji. Sredstva će biti dodijeljivana na osnovu ugovora između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i korisnika, te UNDP-a i korisnika.
 
Ukoliko sredstva po pojedinim programima ne budu realizirana, bit će preusmjena na programe za koje se ukaže potreba zbog velikog interesa ili kvalitetnijih projekata.
 
Sredstva će biti dodjeljivana na osnovu javnog poziva koji će biti objavljen na službenoj web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, „Službenim novinama FBiH“ i najmanje dva dnevna lista.
 
Federalna ministrica okoliša i turizma će imenovati Komisiju koja će razmatrati kandidovane projekte, a bit će imenovana i posebna komisija za nadzor i provjeru programskog utroška sredstava.
 
O RAZVOJU TRGOVINE I DOMAĆEG TRŽIŠTA U FBiH
 
Vlada Federacije BiH usvojila je danas Akcioni plan za realizaciju projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za period 2016.- 2019. godina, koji je sastavni dio Strategije ekonomskog razvoja FBiH.
 
Plan se sastoji od četiri strateška cilja, 15 prioriteta, 22 mjere i 50 aktivnosti. Njime su obuhvaćene nerealizovane aktivnosti iz prethodnog Akcionog plana, kao i nove koje su usklađene s Reformskom agendom.
 
Federalna vlada danas je zadužila sve Planom određene nosioce aktivnosti da neizostavno učestvuju u njegovoj realizaciji i blagovremeno izvještavaju Federalno ministarstvo trgovine o poduzetim aktivnostima koje će potom, najmanje jednom godišnje, informirati Vladu FBiH o realizaciji ovog projekta.
 
STRATEGIJA RAZVOJA INDUSTRIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
 
Vlada FBiH je usvojila Prijedlog strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije BiH za period 2016.-2025. godina koji će, s prijedlogom zaključaka, uputiti Parlamentu FBiH radi konačnog usvajanja.
 
Industrija građevinskog materijala je, kao dobavljač za građevinsku privredu, od elementarnog značaja. Osim toga, ona isporučuje osnovne sirovine za mnogobrojne druge privredne sektore, počevši od čelične i hemijske industrije, preko proizvodnje papira i stakla, pa do poljoprivrede i zaštite okoliša.
 
Zbog svoje heterogenosti ulazi u ekstraktivnu industriju (proizvodnja kamena, šljunka, pijeska, sirovog gipsa), a onda i u prerađivačku proizvodnju (cement, cigla, crijep, betonski prefabrikati, elementi, izolacioni materijali itd.).
 
S obzirom da se većina građevinskih materijala utroši u građevinarstvu, može se zaključiti da ova privredna djelatnost u najvećoj mjeri opredjeljuje razvoj industrije građevinskog materijala. Činjenica da Bosna i Hercegovina još nema potpuno izgrađenu putnu infrastrukturu, da postoji kontinuirana potreba za energijski efikasnom stanogradnjom, kao i rekonstrukcijom i utopljavanjem već postojećih objekata, predstavlja veliku i otvorenu mogućnost i podsticaj za ponudu i potražnju za građevinskim materijalima.
 
Industrija građevinskih materijala u mnogome je zavisna od konkurentnosti okvirnih uslova. Prije svega, neophodna je dugoročno orijentirana sirovinska sigurnost, kao i jedna pragmatična energetska, klimatska i politika zaštite okoliša, koja prepoznaje prednosti industrijske proizvodnje u cjelini.
 
Stoga je jedan od ciljeva Strategija razvoja industrije građevinskih materijala da politiku i društvo u cjelini senzibilizira za značaj ove privredne grane.
 
Prilikom analiziranja industrije građevinskog materijala uočeno je da ova grana industrije, u odnosu na tehnološki razvijene zemlje, zaostaje na nivou tehnologije, produktivnosti, količine rada po jedinici proizvoda, kvaliteti proizvoda i profitabilnosti.
 
Također, tržište gotovih proizvoda je većinom ograničeno na prostor BiH, dok se veoma mali dio ukupne proizvodnje odnosi na izvoz, i to su uglavnom sirovine i primarno obrađeni proizvodi.
 
Sve ovo ukazuje na potrebu opredjeljenja i djelovanja u smjeru postepenih promjena za stimulisanje proizvodnje i ugradnju domaćih građevinskih materijala u građevinske objekte na domaćem, pa i inostranom tržištu.
 
USVOJEN IZVJEŠTAJ O PROJEKTIMA U SEKTORU ENERGETIKE
 
Federalna vlada je usvojila izvještaj o provođenju projekata po Programu javnih investicija u sektoru energije, zaključno sa 31.3.2017. godine.
 
Izvještajem su obuhvaćeni projekti koje implementira JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (Vjetroelektrana Podveležje 1, HE Vranduk, HE Janjići, HE Una Kostela, HE Babino Selo, Blok 7 - 450 MW TE Tuzla, Blok 8 - 300 MW TE Kakanj, RiTE Bugojno 300 MW, hidrotehnički objekt - tunel “Ribnica”, te opreme mehanizovanih širokočelnih kompleksa za podzemnu eksploataciju uglja “Stara jama” ZD RMU “ Zenica” d.o.o. Zenica i ZD RMU “Kakanj” d.o.o. Kakanj).
 
Od projekata u implementaciji JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar obuhvaćeni su CHE Vrilo, distribucija električne energije, Vjetroelektarna Mesihovina i SCADA/DMS/OMS s pripadajućim komunikacionim sistemom.
 
Izvještaj se, također, odnosi i na gasifikaciju Srednjebosanskog kantona u realizaciji BH-Gasa d.o.o. Sarajevo.
 
Svi ovi projekti su u realizaciji i u okviru su Programa javnih investicija Federacije BiH.
 
PREDUZEĆIMA NAMJENSKE INDUSTRIJE GRANT OD 4.000.000 KM
 
Vlada FBiH danas je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije odobrila izdvajanje 3,7 miliona KM s budžetske pozicije kapitalnih transfera javnim preduzećima, namijenjenih finansiranju razvojnih projekata privrednih društava iz oblasti namjenske industrije.
 
Od ukupnog iznosa, privrednom društvu Zrak d.d. Sarajevo dodijeljeno je 300.000 KM za nabavku opreme i uvođenje novih proizvodnih linija. Isti iznos dodijeljen je i Tehničko-remontnom zavodu d.d. Hadžici za finansiranje razvojnog projekta KN „UNA“.
 
I privrednom društvu BINAS d.d. Bugojno dodijeljeno je 300.000 KM za nabavku mašine za izradu pozicije rotora.
 
Dodijeljenih 2.000.000 KM će vogošćanski Pretis d.d. upotrijebiti za nabavku i instaliranje pogona za livenje eksploziva, dok će Vitezit d.o.o. Vitez 800.000 KM iskoristiti za razvoj i maloserijsku proizvodnju punjenja za generator gasa na bazi kompozitnih goriva.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima sklopiti ugovore o realizaciji dodijeljenih grant sredstava, sa definisanim pravima i obavezama. Korisnici su dužni ovom federalnom ministarstvu dostaviti izvještaje i materijalne dokaze o utrošenim budžetskim sredstvima.
 
Za preostalih 300.000 KM bit će raspisan novi javni poziv.
 
PODRŽANA INICIJATIVA MOSTARSKOG ALUMINIJA
 
Nakon razmatranja informacije o inicijativi gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar, Vlada FBiH se suglasila s pokretanjem aktivnosti za ukidanje carinske stope na nelegirani aluminij. Ovaj zaključak će biti dostavljen Vijeću ministara BiH.
 
Kako je navedeno u inicijativi, Aluminij d.d. Mostar trenutno radi sa 75 posto proizvodnih kapaciteta i s planom otpočinjanja pokretanja 25 posto ugašenih elektrolitičkih ćelija.
 
No, proizvodnja aluminija elektrolitičkim putem iziskuje velike količine električne energije. Zbog velike potražnje za aluminijem na svjetskom tržištu, u Aluminiju smatraju da je najbrži način podizanja proizvodnih kapaciteta pretapanje nelegiranog aluminija, koje se obavlja u ljevaoničkim pećima koje pokreće plin, što umanjuje troškove potrošnje električne energije.
 
Nelegiranog aluminija nema u dovoljnim količinama u zemljama Europske unije i CEFTA-a. No, postoje velike količine na tržištu Rusije i Azije, s tim da za uvoz roba s tog tržišta Aluminij mora platiti carinu po stopi od 4,5 posto, što utječe na cijenu proizvoda i čini ga nekonkuretnim.
 
Mostarski Aluminij, sa svojim kooperantima, ostvaruje više od 150 milijuna eura izvoza. Plan u 2017. godini je proizodnja 111.000 tona primarnog aluminija, a ukoliko bi bila ukinuta carina, bilo bi uvezeno 25.000 tona nelegiranog metala i proizvodnja podignuta na maksimum od 180.000 tona. Tim planom predviđen je i godišnji rast izvoza od oko 50 milijuna dolara. Tijekom 2015. godine Aluminij je uvezao oko 13.000 tona nelegiranog aluminija i platio više od dva milijuna KM carinskih taksi i ostvario gubitak. Zbog neisplativosti, u 2016. godini nelegirani aluminij nije ni uvožen.
 
Projekt pretapanja nelegiranog aluminija otvorio bi i mogućnost zapošljavanja 30 novih radnika.
 
Mjesečne potrebe ovog gospodarskog društva za nelegirani aluminij su oko 20.000 tona. Gospodarsko društvo navodi da država sada ima samo neaktivnu carinsku stopu, jer nema uvoza i da bi njenim ukidanjem Bosna i Hercegovina ostvarila korist i rast čije je pozitivne razmjere nemoguće u cjelini predvidjeti.
 
IZRADA KADROVSKOG PLANA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE
 
Federalna vlada je usvojila informaciju Agencije za državnu službu FBiH (ADS) o potrebi izrade kadrovskog plana u organima državne službe Federacije BiH.
 
Federalne organe Vlada je zadužila da, u roku od 30 dana, Agenciji dostave informacije o trenutnom stanju zaposlenih i kadrovskim potrebama za 2018. godinu. ADS će, nakon obrade podataka, obavijestiti Vladu o stanju i potrebama za zapošljavanjem u organima državne službe Federacije BiH.
 
Inače, ADS je, u saradnji sa Federalnim ministarstvom pravde, započela realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana koji čini sastavni dio informacije „Sistem državne službe u FBiH: Izazovi i perspektive“, a koju je Vlada usvojila na 93. sjednici od 3.3.2017. godine.
 
U cilju pripreme projektnih aktivnosti o uvođenju metodologije za izradu prijedloga kadrovskog plana u organima državne službe, Agencija analizira stanje zaposlenih u organima državne službe FBiH radi unapređenja, kao i vođenja evidencije zaposlenih u organima državne službe.
 
UTVRĐENE LISTE KORISNIKA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH
PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU
 
Danas je Vlada FBiH donijela dvije odluke o raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
 
Prvom odlukom je Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke odobrena raspodjela 725.647,00 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2016. godini, a od tog iznosa je 212.180 KM namijenjeno za finansiranje programa i projekata iz oblasti zaštite prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja, a 513.467 KM za finansiranje programa i projekata iz oblasti učešća u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki.
 
Drugom odlukom odobreno je Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike ukupno 2.418.826,07 KM, od čega je iznos od 2.219.326,07 KM predviđen za finansiranje programa i projekata koji se odnose na zadovoljavanje potreba osoba sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija. Daljnjih 179.500 KM raspodijeljeno je za programe i projekate koji se odnose na rad javnih kuhinja, a 20.000 KM se raspodjeljuje za programe i projekata smještaja i utočišta žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće).
 
SAGLASNOSTI NA MEMORANDUME O RAZUMIJEVANJU
 
Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta dala saglasnosti za zaključenje dva memoranduma o razumijevanju.
 
U prvom slučaju je riječ o Memorandumu s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija, čija je namjena saradnja u cilju zajedničkog rada na realizaciji Projekta „Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća“ za 2017. godinu koja bi doprinijela uvećanju planiranih sredstava za realizaciju projekta u visini od 450.000 KM. Druga saglasnost se, također, odnosi na Memorandum s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija, a riječ je o provođenju Projekta lokalnog integrisanog razvoja. Saradnja na realizaciji ovog projekta bi doprinijela i uvećanju planiranih sredstava za realizaciju projekta u visini od 450.000 KM.
 
POTPORA INSTITUCIJAMA KULTURE
 
Federalna vlada prihvatila je inicijative da iz Tekuće rezerve za 2017. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke bude odobreno izdvajanje po 20.000 KM za podršku Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine u Sarajevu za izmirenje dospjelih obaveza na ime isporučene toplotne energije, i Matici hrvatskoj Mostar za izmirenje dospjelih a neizmirenih obaveza prema dobavljačima.
 
SMANJENA CIJENA PRIRODNOG GASA
 
Vlada FBiH dala je saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH koja, počevši od 1.8.2017. godine, iznosi 0,495 KM/Sm3.
 
Riječ je o smanjenju od od 4,81 posto u odnosu na sadašnju cijenu.
 
CESTA NEUM - STOLAC: ZA EKSPROPRIJACIJU 700.000 KM
 
Danas je donesena Odluka da iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija bude izdvojeno 700.000 KM.
 
Ovaj iznos je, kako je obrazloženo, namijenjen eksproprijaciji u vezi sa izgradnjom ceste Neum-Stolac.
 
Vlada FBiH će, zaključeno je, nadležnim institucijama uputiti urgenciju kako bi, budući da su sredstva već osigurana, što prije okončali izbor najpovoljnijeg izvođača radova na ovoj dionici.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o implementaciji Akcionog plana i progresa u povlačenju finansijskih sredstava za provođenje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013.-2017.) u 2016. i 2017. godini, te zadužila nadležne institucije da pojačaju aktivnosti u realizaciji Strategije, posebno u dijelu koji se odnosi na izradu propisa i edukacije.
 
Federalna vlada dala je saglasnost Općini Vogošća za ustupanje dijela objekta u kasarni „Enver Šehović“ u Semizovcu za potrebe dobrovoljnog Vatrogasnog društva „Vogošća“.
 
Izmijenjena je Odluka o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije BiH u likvidaciji, koje su u vlasništvu Federacije BiH, i poslovni prostor u Tešnju, ul. Braće Pobrića bb, ukupne površine 230,09 m2, dat na korištenje Poreznoj upravi FBiH, Finansijsko-informatičkog agenciji i Finansijskoj policiji.
 
Usvojen je i Parlamentu radi informiranja upućen izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerva Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu, po odlukama Federalne vlade, rješenjima premijera i zamjenika premijera za period 1.1.-30.6.2017. godine.
 
Data je saglasnost privrednom društvu „Pobjeda Tehnology“ d.d. Goražde za proširenje proizvodnog kapaciteta/programa proizvodima i komponentama definisanim kao vojna oprema.
 
Vlada je upoznata o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave i federalnih upravnih organizacija, zaključaka Vlade FBiH i Parlamenta FBiH iz nadležnosti ministarstava, uprava i upravnih organizacija za period april-juni 2017. godine.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Federalna vlada je upoznata o stavu Federalnog pravobranilaštva o nemogućnostima rada u smanjenim kapacitetima i zadužila Federalno ministarstvo pravde da hitno poduzme aktivnosti za predlaganje imenovanja četiri zamjenika federalnog pravobranioca. Data je saglasnost Federalnom pravobranilaštvu za prijem u radni odnos dva stručna savjetnika. Do popune pozicija zamjenika federalnog pravobranioca i stručnih savjetnika, Vlada FBiH zahtijeva od federalnog pravobranioca da osigura odgovorno i pravovremeno izvršavanje poslova i zadataka, jer će u suprotnom biti pokrenut postupak utvrđivanja odgovornosti.
 
* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.05 sati.
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE