77. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.07.2017.
Saopćenje o radu


HITNA SJEDNICA VLADE FBiH
 
Vlada FBiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj, sjednici ovlastila direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH Amera Bekrića da, uime Federacije Bosne i Hercegovine, potpiše zajednički zahtjev za produženje mirovanja arbitražnog postupka pred Međunarodnim arbitražnim sudom, po prijedlogu predlagača MOL/INA protiv Federacije Bosne i Hercegovine. U zahtjevu za produženje mirovanja je navedeno da su se strane u sporu dogovorile da proces nastavi mirovanje dodatnih 120 dana (tj. do 6.11.2017. godine).
 
Federalna vlada nije prihvatila amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini, koje je podnio delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Edin Forto.
 
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE