74. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.05.2017.
Saopćenje o radu
 
VLADA FBiH: ZAKON O IGRAMA NA SREĆU DONESEN NA TEMELJU USTAVA FBiH
 
Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, utvrdila tekst izjašnjenja na zahtjev za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o igrama na sreću, koji je Ustavnom sudu Federacije BiH podnio potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović.
 
U izjašnjenju Vlade je ukazano da je Zakon o igrama na sreću donesen na temelju Ustava FBiH prema kojima je u isključivoj nadležnosti Federacije BiH donošenje propisa o finansijama i finansijskim institucijama Federacije BiH i fiskalna politika FBiH. Ovaj zakon predstavlja sistemski materijalni zakon koji uređuje pravo priređivanja igara na sreću na teritoriji FBiH, a zasnovan je na principima evropske prakse drugih država, i u dosadašnjoj relativno kratkoj primjeni potvrdio ispravnost restriktivne politike države u ovoj djelatnosti, a u svrhu maksimalnog zadovoljavanja moralnih, vjerskih, kulturnih i javnih ciljeva, što obezbjeđuje propisani model.
 
Federalna vlada smatra neodrživim argument da Lutrija BiH, kao državna firma, ima privilegovani položaj, jer pored obaveze uplate poreza na dobit, koji po posebnom zakonu plaćaju i sve ostale pravne osobe, prema Zakonu o igrama na sreću ima obavezu raspodjele dobiti kako to odredi skupština društva (Vlada FBiH), za razliku od privatnih priređivača koji ostvaruju dobit kojom raspolažu potpuno slobodno na način propisan posebnim zakonom. Poseban javni prihod od mjesečne naknade ostvarene priređivanjem klasičnih igara na sreću iz prometa plaća samo Lutrija BiH, uzimajući u obzir da je isključivo pravo državne lutrije priređivanje klasičnih igara na sreću.
 
U izjašnjenju je, uz ostalo, navedeno da Zakon o igrama na sreću ima finansijski i fisklani aspekt jer je to također i fiskalni zakon, jer se njime, u određenoj mjeri, kreira fiskalna politika, kao instrument kontrole širenja djelatnosti igara na sreću, a nikako kao isključivi finansijski benefit u korist javnih prihoda.
 
Imajući u vidu sve ovo, a u vezi i s pojedinim navodima podnositelja zahtjeva kojima je neutemeljeno ukazano na diskriminaciju privatnih priređivača, bitno je istaći da je odredbama važećeg zakona jedino kod klasičnih (lutrijskih) igara na sreću (loto, bingo, srećke...) čiji je priređivač isključivo Lutrija BiH, propisana naknada od uplate igrača u visini deset posto, tj. u dvostrukom iznosu u odnosu na ostale (posebne) igre.
 
Ukoliko bi odredbe osporenih članova Zakona bile proglašene neustavnim, direktna pravna posljedica bila bi da je cijeli Zakon neustavan i neprimjenjiv. To bi potpuno narušilo sistem funkcionisanja igara na sreću i, prije svega, dovelo u pitanje kontrolu ove djelatnosti i time ugrozlio interese društva.
 
Uz to, igrači bi bili prepušteni “obećanjima” priređivača nad kojima država ne bi imala nadzora, a osnovna prava potrošača bi bila ugrožena i onemogućena primjena Evropske konvencije o ljudskim pravima.
 
Sve ovo bi, u najvećoj mogućoj mjeri, ugrozilo javni interes i dovelo do svojevrsne anarhije i potpunog gubitka javnih prihoda u ovoj oblasti za period koji je, obzirom na aktuelne društvenopolitičke okolnosti, teško prognozirati, navedeno je, između ostalog, u izjašnjenju Vlade FBiH o zahtjevu za ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o igrama na sreću.
 
Federalna vlada danas je dala prethodnu saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu IN d.o.o. Ljubuški u iznosu od 800.000 KM.
 
Danas izmijenjenim Rješenjem, za predstavnika Vlade FBiH za učestvovanje u postupku rješavanja viška pokretne vojne imovine imenovan je Zlatan Bilanović.
Petak,
25. maj 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA