101. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.05.2017.
Dnevni red
 1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini
 2. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje je podnio Klub delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH"
 4. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 6 radnika u Konfekciji Borac Zenica u stečaju i 14 radnika u Konfekciji Borac Banovići u stečaju, koji su stekli uslove za odlazak u penziju
 5. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za 36 radnika Željezara Zenica d.o.o. Zenica koji su stekli uslove za odlazak u penziju
 6. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za 45 radnika PS Vitezit d.o.o. Vitez koji su stekli uslove za odlazak u penziju
 7. Prijedlozi odluka:
  1. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio saobraćaja Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
  2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio saobraćaja Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio saobraćaja Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 10. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dženetića Čikma broj 10, Savezu udruženja boraca „Patriotske lige“ Bosne i Hercegovine
 11. Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine
 12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
 13. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja akumuliranih sredstava iz ranijih godina koja se vode na podračunu broj:102-050-0000108638, po nazivom FMF-CZ-CARDS 2001 evidentiranom na Jednistvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija
 14. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine
 15. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Implementacionog tima za Projekat "Javno privatno partnerstvo" ispred Federacije Bosne i Hercegovine
 16. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1. januara do 31. marta 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
 17. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, sa Informacijom o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, Informacijom o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, Informacijom o sektoru lizinga u Federaciji Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12.2016. godine i Izvještaj o radu Samostalnog odjela ombudsmena za bankarski sistem za period 1.1-31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
 18. Informacija o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje Projekta vodovod Visoko, sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju projekta vodovod Visoko
 19. Informacija o mogućnostima uvođenja plavog dizela za poljoprivredne proizvođače, s Prijedlogom zaključka
 20. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli-decembar 2016. godine, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
 21. Informacija o stvarima, pravima i obavezama iz pasivnog podbilansa Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 22. Prijedlog izjašnjenja Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u vezi sa konkursnom procedurom za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije
 23. Preporuke i popratne aktivnosti Evropske komisije sa 1. Pododbora za inovacije, informacijsko društvo, socijalnu politiku kao tijela u okvir Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 24. Zahtjev za davanje saglasnosti za zaključivanje dodatna 2 ugovora o djelu u Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije, s Prijedlogom zaključka
 25. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
 26. Zahtjev za davanje prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
 27. Zahtjevi za davanje saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
  1. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za sklapanje ugovora o djelu za čuvanje i održavanje dva plovila u Neumu, s Prijedlogom zaključka
  2. Zahtjev za davanje saglasnosti za sklapanje ugovora o djelu za održavanje čistoće prostorija Federalne uprave za inspekcijske poslove na graničnim prijelazima, s Prijedlogom zaključka
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE