100. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 04.05.2017.
Saopćenje o radu


NASTAVAK 100. SJEDNICE VLADE FEDERACIJE BiH:
 
USVOJEN IZVJEŠTAJ O PROJEKTU ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjem nastavku 100. sjednice u Sarajevu, usvojila informaciju o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 1.1. - 31.3.2017. godine.
 
Razvojni cilj ovog projekta je pokazivanje prednosti poboljšanja energetske efikasnosti· u objektima javnog sektora i podržavanje razvoja prilagodljivih modela finansiranja energetske efikasnosti. Projekat se sastoji od tri komponente: ulaganja, podrške razvoju održivih mehanizama finansiranja i izgradnju kapaciteta, te upravljanja.
 
Tokom izvještajnog perioda izvršena je primopredaja realizovanih građevinskih radova na ukupno 17 javnih objekata, od čega sedam u Hercegovačko-neretvanskom, a po pet u Zeničko-dobojskom i Unsko-sanskom kantonu.
 
U dosadašnjem dijelu projekta ukupno je potrošeno 13.283.810 KM, od čega u prva tri mjeseca 2017. godine 2.391.324 KM.
 
Inače, Upravni odbor Projekta je krajem decembra prošle godine definisao listu od 23 projekta na kojima će biti implementirane mjere za energetsku efikasnost  tokom 2017. godine, od kojih je pet od federalnog značaja.
 
O UTROŠKU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE
IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
 
Vlada FBiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o statusu realizacije Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava na poziciji „Učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica - izgradnja i rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije“.
 
Ovo ministarstvo, Grad Mostar i Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar su zaduženi da, u svrhu namjenskog utroška preostalih sredstava Budžeta Federacije iz 2008. godine u iznosu od 267.556,59 KM, potpišu Aneks broj 8. za produženje Ugovora o namjenskom prijenosu sredstava od 25.7.2008. do 31.12.2017. godine.
 
AKTIVNOSTI NA PREVENCIJI I SUZBIJANJU MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE
 
Federalna vlada danas je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o aktivnostima u vezi s prevencijom i suzbijanjem maloljetničke delinkvencije koju provodi ovo ministarstvo uz podršku UNICEF-a u okviru projektnog dokumenta Pravda za djecu 2013.-2017. godina. Aktivnosti UNICEF-a i resornog ministarstva odnose se na pravilnu i zakonitu primjenu Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i Pravilnika o primjeni mjere policijsko upozorenje.
 
Ovim aktivnostima je, između ostalog, predviđena adekvatna priprema organa uprave i drugih pravnih osoba, te obuka policijskih službenika i drugih u vezi sa izricanjem mjere policijskog upozorenja, i to kroz specijalističke obuke za policijske službenike, organizovanje multisektorskih radionica, koordinaciju aktivnosti sa kantonalnim ministarstvima, te kontinuiranu analizu stanja iz oblasti maloljetničke delinkvencije.
 
Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova da nastavi saradnju sa UNICEF/om i drugim međunarodnim institucijama s ciljem prevencije i suzbijanja maloljetničke delikvencije.
 
IZVJEŠTAJI FONDA ZA OKOLIŠ ZA 2016. GODINU
 
Vlada FBiH dala je saglasnost za usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora, te usvojila izvještaj o ostvarenju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2016. godinu.
 
Ukupan naplaćeni prihod Fonda u 2016. godini iznosi 29.630.132 i u odnosu na planirani ostvaren je 95,49 posto. Od toga se na prihode od naknada odnosi 29.398.494 KM, na finansijske prihode 197.792 KM i na ostale prihode 33.846
 
U ukupnoj strukturi, prihodi po osnovu Zakona o vodama učestvuju sa 23 posto (6.608.383 KM), po osnovu naknada po Zakonu o Fondu 74 posto ( 21.847.329 KM) i po osnovu Zakona o upravljanju otpadom tri posto ( 942.782 KM). Najznačajniji prihod od 15.380.452 ostvaren je od naknada koje plaćaju pravne i fizičke osobe pri registraciji motornih vozila.

 
* * *

100. sjednica Vlade FBiH je završena u 11.15 sati.
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE