71. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.04.2017.
Saopćenje o radu


VLADA FBiH: PRODUŽEN MORATORIJ NA ZAPOŠLJAVANJE
 
Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, izmijenila zaključak sa 85. sjednice održane 28.12.2016. godine, koji se odnosi na moratorij na zapošljavanje.
 
Na ovaj način Vlada je zadužila federalne uprave, upravne organizacije, ustanove i druge federalne institucije i službe, Agenciju za državnu službu FBiH i institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koja vrše javna ovlaštenja i imaju svojstvo pravne osobe, izuzev federalnih ministarstava, da obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 30.6.2017. godine.
 
Obustava se odnosi i na zaključivanje svih ugovora o djelu, osim u slučaju neodgodive potrebe, kada ove institucije ugovor o djelu mogu zaključiti isključivo uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH.
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE