98. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.04.2017.
Saopćenje o radu


98. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
ZA TRI KLINIČKA CENTRA PO 3.000.000 KM
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH, utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva, u iznosu od 9.000.000 konvertibilnih maraka.
 
Na ovaj način je odobrena raspodjela ovih sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, i to po tri miliona KM Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla.
 
Svrha je osiguravanje dostignutog nivoa standarda sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga sekundarnog i tercijarnog nivoa, koje se pružaju pacijentima iz cijele Federacije BiH kroz održavanje i poboljšanje likvidnosti javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač FBiH.
 
Sredstvima transfera će biti izmiren dio dospjelih obaveza za nabavku lijekova i drugog potrošnog materijala, te servisiranje i obnavljanje medicinske opreme zbog dotrajalosti, neophodne za osiguravanje kontinuiteta u pružanju zdravstvenih usluga u ovim javnim zdravstvenim ustanovama.
 
Sredstva će biti isplaćivana kvartalno, po 1/4 odobrenog iznosa, a na osnovu zahtjeva korisnika. Federalno ministarstvo zdravstva će najkasnije u roku od 15 dana s korisnicima zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava.
 
INFORMACIJA O MOGUĆIM ŠTETNIM POSLJEDICAMA ZA FBiH
ZBOG FINANSIJSKIH PROBLEMA KONCERNA AGROKOR
 
Federalna vlada usvojila je informaciju Federalnog ministarstva trgovine o mogućim štetnim posljedicama za Federaciju Bosne i Hercegovine zbog finansijskih problema koncerna Agrokor iz Republike Hrvatske.
 
Vlada FBiH će uputiti inicijativu Vijeću ministara BiH za blagovremeno poduzimanje mjera zbog finansijskih problema koncerna Agrokor i mogućih posljedica na javne prihode BiH, domaće dobavljače i uposlene u Konzumu BiH i povezanim društvima.
 
U prikupljanje relevantnih podataka trebalo bi uključiti Finansijsko-informatičku agenciju, Poreznu upravu FBiH, Privrednu komoru Federacije BiH, Upravu za indirektno oporezivanje i Vanjskotrgovinsku komoru BiH, kao i druge organe i institucije koji raspolažu relevantnim podacima vezano za izmirenje obaveza po osnovu javnih prihoda, uposlenicima Konzuma BiH i povezanim društvima, kao i za saniranje eventualno nastalih šteta dobavljačima i povjeriocima.
 
Pored toga, potrebno je prikupiti podatke o broju dobavljača, izmirenju obaveza prema njima, kao i o imovini Konzuma BH i povezanih društava u BiH, kako bi, u slučaju potrebe, mogle biti pokrenute mjere u skladu sa zakonom.
 
OBUKA ZA RUKOVODEĆE DRŽAVNE SLUŽBENIKE
 
Federalna vlada je danas dala saglasnost na Program obuke za rukovodeće državne službenike i zadužila Agenciju za državnu službu FBiH (ADS) da planira realizaciju aktivnosti u skladu s raspoloživim finansijskim sredstvima.
 
Osnovni razlog za donošenje ove odluke je u neophodnoj potrebi stvaranja sistematičnog pristupa realizacije edukacije prema preporukama SiGMA-e i Evropske komisije za unaprjeđenje stanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima u organima državne službe u FBiH.
 
Pohađanje programa doprinosi povećanju efikasnosti rada u državnoj službi, većem nivou stručnosti u vođenju ljudi i brizi da zaposleni napreduju na razvojnom putu, unaprjeđujući znanja, vještine i sposobnosti, te jačajući motivaciju da posao obavljaju na najbolji i najefikasniji način.
 
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu Komisije za program javnih investicija (PJI) Federacije BiH za period juli-decembar 2016. godine.
 
Komisija je, navedeno je u izvještaju, ocijenila samo one projektne prijedloge koji zadovoljavaju minimalne kvalifikacijske kriterije i za koje je dostavljena releventna prateća dokumentacija. Nije ocjenjivala projekte koji su ranije kandidovani i već ocijenjeni, ukoliko nije dostavljena dodatna dokumentacija, tako da je pregledano i ocijenjeno ukupno jedanaest projekata koji su prvi put kandidirani za PJI.
 
Federalno ministarstvo finansija je, na osnovu broja bodova koje je Komisija dodijelila, utvrdilo rang-listu kandidovanih projekata koji su postali sastavni dio liste prioritetnih projekata za prijedlog PJI Federacije BiH 2017.-2019. godina. Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, listu usvojila na 80. sjednici održanoj 1.12.2016. godine.
 
U PJI Federacije BiH 2017.-2019. godina uključeno je 80 projekata. Ukupna vrijednost im je 12.909,25 miliona KM od čega se 9.135,19 miliona KM odnosi na 40 kandidovanih i 3.774,06 miliona KM na 40 projekata u implementaciji.
 
Komisija smatra da je potrebno obezbijediti da u PJI budu uključeni projekti s najvećim stepenom pripremljenosti, obzirom na ograničena raspoloživa sredstva. Potrebno je propisati dodatne kriterije kako bi prednost za uključivanje u prioritetne projekte za finansiranje imali projekti čija bi implementacija bila izvjesnija u godinama na koje se odnosi PJI. Na taj način bi bilo izbjegnuto kašnjenje u realizaciji kompletnog projekta, te stvaranje dodatnih troškova zbog nepovučenih kreditnih sredstava, u slučaju kreditnog zaduženja.
 
O REALIZACIJI PROJEKATA U SEKTORU ENERGIJE
 
Vlada Federacije BiH je usvojila izvještaj o implementaciji projekata iz Programa javnih investicija u Sektoru energije, zaključno s 31.12.2016. godine.
 
Riječ je o projektima JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo (Vjetroelektrana Podveležje 1, HE Vranduk i HE Janjići na rijeci Bosni, te HE Una Kostela), JP Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar (CHE Vrilo, Distribucija električne energije BiH/B, Vjetroelektrana Mesihovina i SCADAIDMS/OMS s pripadajućim komunikacionim sistemom) i BH Gasa d.o.o. Sarajevo (Gasifikacija Srednjobosanskog kantona).
 
Za projekt Vjetroelektrane Podveležje 1 Elektroprivreda BiH ukupno je iz vlastitih sredstava, kredita i grantova osigurala 162.725.056,97 KM, a u prošloj godini implementirano je 3.645.994,45 KM. Za ovu godinu planirana je realizacija 79.725.000 KM, a za 2018. daljnjih 47.403.950 konvertibilnih maraka.
 
Projekt HE Vranduk, snage 19,63 megavata, čija je ukupna vrijednost 146.685.205 KM, realizovan je sa 24,29 posto, što je u skladu s termin planom iz Ugovora za projektovanje, isporuku opreme, izgradnju i puštanje u pogon HE Vranduk. U prošloj godini realizovano je 22.126.413 KM, a plan za ovu je 41.899.773 konvertibilnih maraka.
 
 Za Projekt HE Janjići, instalisane snage 15,75 MW, ukupne vrijednosti investicije 109.786.181,31 KM, osigurano je 63.432.300 KM, a u 2016. godini realizirano 256.210 KM, dok je plan bio 3.178.000 KM, koliko iznosi i za ovu godinu.
 
Za rekonstrukciju i proširenje HE Una Kostela, snage 13,7 MW i ukupne vrijednosti 28.550.226 KM, osigurano je 11.587.290 KM, a u prošloj godini je realizovano 210.136,10 KM, dok je za ovu planirano 900.000 KM. U statusu realizacije projekta je navedeno da je 13.12.2016. godine Federalnom ministarstvu okoliša i turizma upućen zahtjev za ocjenu Studije i izdavanje okolinske dozvole.
 
Projekt Elektroprivrede HZHB Crpna hidroelektrana Vrilo na području Tomislavgrada, instalisane snage 64 MW, vrijedan je ukupno 216.891.394 KM i ta sredstva su obezbijeđena. Do 31.12.2016. godine realizovano je ukupno 2.390.556 KM, od čega u prošloj godini 131.432 KM, dok je za ovu godinu planirano 5.000.000 KM.
 
U projektu Distribucija električne energije BiH/B Elektroprivreda HZHB investira u održavanje, modernizaciju i proširenje svoje elektrodistribucijske mreže, s ciljem osiguranja stabilnijeg i pouzdanijeg snabdijevanja električnom energijom, zadovoljenja potražnje, poboljšanja ukupne kvalitete usluga i smanjenja gubitaka. Sredstva od 82.582.000 KM su osigurana, a do sada je ukupno investirano 36.318.719 KM, od čega 10.863.719 KM u prošloj godini, a za ovu je planirano 23.361.000 KM kreditnih i vlastitih sredstava.
 
Za Vjetroelektranu Mesihovina, vrijednu 152.554.740 KM, instalisane snage 50,6 MW, sredstva su osigurana, a ukupno je s 31.12.2016. realizovano 32.766.827 KM, od čega u prošloj godini 30.432.630 KM. Za ovu godinu je planirana realizacija 102.666,383 KM.
 
Razvojni cilj projekta EPHZHB SCADAIDMS/OMS s pripadajućim komunikacionim sistemom je uspostava daljinskog upravljanja, nadziranja i prikupljanja podataka na distributivnom nivou elektroenergetskog sistema ovog preduzeća. Osigurana su sredstva od 12.518.221 KM. Do sada je ukupno realizovano 330.623 KM, od čega u 2016. godini 132.249 KM. Za ovu godinu planirano je investiranje od 5.671.120 konvertibilnih maraka.
 
Za Projekt gasifikacije Srednjobosanskog kantona, čiji je implementator JP BH Gas d.o.o. Sarajevo, ukupno je osigurano 42.726.453 KM, od čega je s 31.12.2016. realizovano ukupno 38.363.31 KM, a u prošloj godini 31.800 KM.
 
U rezimeu problema na realizaciji projekta izgradnje gasovoda Zenica – Travnik, zaključno s krajem 2016. godine, navedeno je da je ugovorni rok za izgradnju istekao 31.10.2013. godine, da radovi nisu izvedeni kako je zahtijevano ugovornom i projektnom dokumentacijom i izdatim odobrenjem za građenje. Zbog toga nije dobiveno odobrenje za njegovu upotrebu. Nakon isteka ugovornog roka uočeni su značajni nedostaci na gasovodu i sa izvođačem radova je raskinut ugovor.
 
U izvještaju su navedene i aktivnosti koje su poduzete nakon toga, kao što je pokretanje arbitražnog postupka, čiji je rok završetka nemoguće predvidjeti. Kantonalno tužilaštvo SBK ispituje sve okolnosti i eventualne nepravilnosti, a poduzimaju se sve potrebne mjere za zaštitu ljudi i imovine na gasovodu i njegovom okruženju i aktivnosti za uspostavu funkcionalnosti gasovoda s ciljem zaštite interesa i imovine BH Gasa, navedeno je u ovom izvještaju.
 
O RADU APF-a U 2016. GODINI
 
Vlada FBiH usvojila je danas izvještaj o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) za 2016. godinu. Kako je navedeno, APF je u prošloj godini objavila javne pozive za prodaju državnog kapitala na berzi u preduzećima Bosnalijek d.d. Sarajevo, Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo i Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo.
 
Prihod od prodaje dionica u državnom vlasništvu u preduzeću Bosnalijek d.d. Sarajevo iznosio je 23.384.799,24 KM, a od prodaje dionica Fabrike duhana Sarajevo 41.401.223 KM. Za prodaju 2.108.469 dionica u državnom vlasništvu u Sarajevo-osiguranju organizirane su dvije vandredne aukcije, a obje su bile bezuspješne.
 
Inače, ukupno ostvareni prihodi po osnovu privatizacije iznose 80.679.934,24 KM, a odnosi se na prodaju dionica dva preduzeća putem berze i sedam predmeta imovine preduzeća u postupku male privatizacije. APF je u 2016. godini realizirao jednu prodaju predmeta u maloj privatizaciji, a prihod pripada preduzeću.
 
Generalno govoreći, u 2016. godini su ostvareni određeni pomaci u privatizaciji, odnosno značajniji rezultati u odnosu na prethodne godine. Ovakvim rezultatima u 2016. godini doprinijela je prije svega kvalitetnija ponuda, a što se odnosi na prodaju manjinskih paketa preduzeća koja su uspješno poslovala u prethodnim godinama.
 
Danas je usvojen i Finansijski izvještaj APF-a za 2016. godinu prema kojem je u prošloj godini ostvaren ukupan prihod i kapitalni primici u iznosu od 7.562.028,62 KM ili 98 posto planiranih, a ukupan rashod i kapitalni izdaci u iznosu od 2.292.556,79 KM ili 30 posto od planiranih.
 
DOBRI REZULTATI FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o prošlogodišnjem radu Federalne uprave za inspekcijske poslove. Kako je navedeno, doprinos izvršenju strateških ciljeva Uprave najvećim dijelom je pružila Vlada Federacije BiH kroz osiguranja materijalnih i osnovnih sredstava neophodnih za rad inspekcija. Takođe je i pomoć međunarodnih donatora znatno doprinijela efektivnijem ostvarenju rezultata.
 
Među rezultatima ostvarenim u 2016. godini je i 129.176 izvršenih nadzora na graničnim prijelazima, te izrečene 282 privremene zabrane rada, uključujući i pečaćenje deset pilana. Inspektori su zatekli 735 radnika “nacrno”, izdali prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 7.766.315 KM, a na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama naplaćeno je 6.909.895 KM taksi i naknada, 1.291.276,99 KM naknada za vode, 4.098.344 KM naknada za zagađenje zraka, 4.652.950,40 KM za upravljanje čvrstim otpadom, te ostalo. Ukupni finansijski efekti iznose 24.773.560,99 KM.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada je razmatrala i prihvatlila amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je podnio delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Osman Ćatić.
 
Nije prihvaćena ni inicijativa za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate, koju je podnijela Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH. Vlada FBiH smatra da primjenom odredbi Zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate nije došlo do diskriminacije, niti je ugroženo pravo na imovinu. Naprotiv, rješenjem ponuđenim u ovom zakonu želi se postići nediskriminirajući položaj i zaštita prava radnika, jer svi radnici imaju pravo na isplatu dosuđene glavnice s pripadajućim kamatama u iznosu od 12 posto godišnje za period do stupanja na snagu Zakona, bez obzira na izvršnost isprava, tj. jesu li izvršne prije ili poslije stupanja na snagu Zakona, a nakon stupanja na snagu Zakona pa do momenta isplate primjenjuje se zatezna kamata u iznosu od 0,2 posto godišnje, što ukazuje na jednak tretman povjerilaca.
 
Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o potrebama prevođenja pravnih propisa i drugih akata federalnih organa uprave iz oblasti evropskih integracija za potrebe Upitnika Evropske komisije.
 
Na današnjoj sjednici su usvojeni izvještaji o radu većeg broja federalnih institucija u 2016. godini: Arhiva Federacije BiH, Federalnog zavoda za geologiju, Federalnog zavoda za statistiku, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, Ureda Vlade FBiH za evropske integracije, Federalnog zavoda za agropedologiju, Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Agencije za državnu službu FBiH, Federalne uprave civilne zaštite, Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, Gender Centra FBiH, Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije, Odbora državne službe za žalbe u FBiH, Federalnog štaba civilne zaštite, Federalne uprave civilne zaštite, Generalnog sekretarijata Vlade FBiH, te kazneno-popravnih zavoda poluotvorenog tipa Orašje, Tuzla, Bihać i Busovača.
 
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o dopuni Pravilnika o utvrđivanju naknada za koncesije, a u kojem je dodana formula koja se primjenjuje na naknadu za crpljenje pijaćih i mineralnih voda.
 
Federalna vlada je usvojila je informaciju Federalnog ministarstva pravde o postupku izgradnje paviljona IX Kazneno-popravnog zavoda Zenica, te prihvatila inicijativu za izdvajanje 230.000 KM za ove namjene.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je danas za privremenog federalnog pravobranioca imenovala Jakova Dujića, koji će ovu dužnost obavljati do okončanja postupka imenovanja iz člana 21. Zakona o federalnom pravobranilaštvu.
 
Donesena je odluka o propisivanju kriterija i o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH.
 
Izmjenom postojećeg Rješenja, Vlada je u Interresornu komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški imenovala Aldena Kajtaza.
 
Za članove interresorne radne grupe za izradu Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u FBiH“, za period 2016.-2019. godina, imenovani su Miralem Alić, Kasema Ćatović, Tomislav Bojić, Enver Išerić, Amir Demirović, Mehmed Zolj, Remzija Kadrić, Nijaz Brković, Nermin Šahinović, Eldara Šoše, Igor Dizdar, Fikret Talić i Erina Lasić. Rok za izvršenje ovog zadatka je 60 dana.
 
Federalna vlada donijela je Odluku kojom je Nadzornom odboru „Feroelektra“ d.d. Sarajevo dala prethodnu saglasnost za donošenje Odluke o imenovanju Senada Smajića za direktora ovog privrednog društva, na mandatni period od četiri godine.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.55 sati.
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE