98. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.04.2017.
Dnevni red
Usvajanje Zapisnika 97. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 29.3.2017. godine
 1. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je podnio Osman Ćatić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
 2. Prijedlog zaključka u vezi s dodatnim analizama Odluke o okvirnom kreditnom zaduženju privrednog društva „Sarajevo-putevi“ d.d. Sarajevo
 3. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 1. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje motornih vozila Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona
 2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program obuke za rukovodeće državne službenike
 6. Izvještaj o radu Komisije za program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period juli-decembar 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
 7. Izvještaj o implementaciji projekata po Programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
 8. Izvještaj o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine s Planom privatizacije za 2016. godinu i Prijedlogom zaključka
 9. Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 1.1.-31.12.2016. godine, sa Odlukom Upravnog odbora o korekciji knjigovodstvenog početnog stanja 2017. godine i Prijedlogom zaključka
 10. Informacija o Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 1197/2011 od 27.10.2011. godine (moratorij na isplate naknada za prekovremeni rad), s Prijedlogom zaključka
 11. Informacija o potrebama prevođenja pravnih propisa i drugih akata federalnih organa uprave iz oblasti evropskih integracija za potrebe Upitnika Evropske komisije, s Prijedlogom zaključka
 12. Zahtjev Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za davanje saglasnosti na Odluku o dopuni Pravila o utvrđivanju naknada za koncesije, s Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Pravila o utvrđivanju naknada za koncesije
 13. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u Federalnom ministarstvu zdravstva
 14. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem državnih službenika u Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem dva zaposlenika u Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 16. Izvještaj o radu Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 17. Godišnji izvještaj o radu Arhiva Federacije za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 18. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za geologiju za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 19. Izvještaji:
a) Izvještaj o radu Federalnog zavoda za statistiku za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
b) Izvještaj o provođenju Plana statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 1. Izvještaj o radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 2. Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 3. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 4. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za agropedologiju za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 5. Izvještaj o radu Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 6. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za programiranje razvoja za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 7. Izvještaj o radu Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 8. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2016 . godinu, s Prijedlogom zaključka
 9. Godišnji izvještaj o radu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 10. Godišnji izvještaj o radu Federalne uprave civilne zaštite za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 11. Izvještaj o radu Federalnog štaba civilne zaštite za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 12. Godišnji izvještaj o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2016. godinu, s Prijedlogom
 13. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose sa javnošću za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 14. Izvještaj o radu Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 15. Izvještaj o radu Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 16. Izvještaj o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 17. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 18. Izvještaj o radu Odbora državne službe za žalbe u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 19. Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Bihać za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 20. Godišnji izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Orašje za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 21. Izvještaj o radu Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa Busovača za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 22. Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 23. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Interresorne komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški
 24. Informacija o postupku izgradnje IX Paviljona KPZ Zenica s Prijedlogom zaključka
 25. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Federalnog pravobranitelja
 26. Informacija o mogućim štetnim posljedicama za Federaciju Bosne i Hercegovine finansijskih problema koncerna Agrokor, s Prijedlogom zaključka
 27. Prijedlog rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu Akcionog plana za realizaciju projekta “Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine” za period 2016-2019. godine
 28. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave-direktora društva
 29. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate, koju je pokrenula Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava BiH
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE