70. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.03.2017.
Dnevni red
1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
3. Prijedlog odluke o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2017. godinu 
4. Informacija u vezi s predmetom po tužbi Seada Masle protiv tužene Federacije Bosne i Hercegovine-Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, radi radnog spora-poništenje Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1415/2016 od 12.7.2016. godine, s Prijedlogom zaključka 
5. Prijedlog izjašnjenja o Zahtjevu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti člana 61. stav (1) Zakona o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/16)  
6. Prijedlog izjašnjenja po Prigovoru Melihe Pozderac-Memija u vezi s konkursnom procedurom za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja   
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE