69. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.03.2017.
Dnevni red
1. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji su u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine podnijeli 
a) Mirsad Topčagić, poslanik u Predstavničkom domu Paralmenta Federacije Bosne i Hercegovine  
b) Mirza Ganić, poslanik u Predstavničkom domu Paralmenta Federacije Bosne i Hercegovine  
c) Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu Paralmenta Federacije Bosne i Hercegovine  
d) Klub poslanika SDP-a - Socijaldemokratske partije BiH 
e) Klub poslanika SDP-a - Socijaldemokratske partije BiH 77 amandmana
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE