41. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.01.2008.
Saopćenje o radu

  

O STABILIZIRANJU CIJENA HLJEBA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Informaciju federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Damira Ljubića o aktuelnom stanju na tržištu u vezi sa cijenama hljeba i brašna.

Izražena je zabrinutost što su neki partneri iz Koordinacijskog tijela, sastavljenog od predstavnika mlinsko-pekarske industrije i predstavnika Vlade FBiH, povukli jednostrane poteze u odnosu na ranije usaglašene principe kontroliranog povećanja cijena narodnog hljeba i brašna. Vlada očekuje da se već danas nastave pregovori u okviru Koordinacijskog tijela, s ciljem zajedničkog projektovanja i programiranja realnog porasta cijena, te dogovora o konkretnim rješenjima. Stoga poziva predstavnike mlinsko-pekarske industrije da, prije svega, u interesu građana, ulože napor da se u partnerskim razgovorima iznađu rješenja za stabilizaciju cijena hljeba i brašna za prvi kvartal ove godine. Ovo, tim prije, jer su zajednički napori u okviru ovog tijela rezultirali, kako je i dogovoreno, održavanjem stabilnih cijena ovih proizvoda do 31.12.2007. godine.

Vlada je zadužila federalna ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i trgovine da, u saradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Federalnom direkcijom robnih rezervi, raspoložive količine pšenice iz robnih rezervi, u skladu s potrebama subjekata mlinsko-pekarske industrije, utvrđenim inspekcijskom kontrolom, stave na raspolaganje za distribuciju u cilju kontrolisanog povećanja cijena narodnog hljeba, do nivoa i realnog porasta troškova energenata i osnovnih sirovina za proizvodnju.

JEDANAESTOMJESEČNO OSTVARENJE FEDERALNOG BUDŽETA

U fiskalnom periodu januar-novembar prošle godine, Budžet FBiH je ostvario ukupne prihode, primitke i finansiranja u iznosu od 1.189 miliona KM i ukupne rashode i izdatke u iznosu od 1.095 miliona KM, te je ostvaren višak prihoda nad rashodima od 94 miliona KM. Ovo se ističe u danas razmatranom i usvojenom Izvještaju o izvršenju Budžeta Federacije za jedanaest mjeseci 2007. godine.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranja u ovom periodu predstavljaju ostvarenje od 75 posto u odnosu na rebalansirani Budžet za 2007. godinu i, kao rezultat visoke naplate poreznih prihoda, 12 posto su veći u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2006. godine. Naime, prihodi od poreza za 11 mjeseci prošle godine bilježe povećanje od 14,9 posto u odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu su prihodi od indirektnih poreza imali rast od 17 posto, ostali porezi 21,8 posto, dok je porez na dobit smanjen za 18,2 posto.

Ukupno ostvareni rashodi u izvještajnom periodu veći su za 33 posto u odnosu na isti period prethodne godine, a u odnosu na rebalansirani plan ostvareni su indeksom od 69,04 posto, što znači da je ukupno ostvarenje manje za 24,7 posto u odnosu na 11/12 Budžeta.

O BROJU ČLANOVA NADZORNIH ODBORA U PREDUZEĆIMA PROMETA I KOMUNIKACIJA

Odlukom o broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlašćenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, koju je danas donijela Vlada, utvrđeno je da Nadzorni odbor u JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. broji pet članova, a nadzorni odbori u BH Telecomu d.d. Sarajevo i JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo po sedam članova.

KREDIT EBRD-a ZA GASOVOD ZENICA-TRAVNIK

Vlada je usvojila Zaključak kojim se gasovod Zenica-Travnik proglašava projektom od interesa za Federaciju BiH u sklopu « Programa prioritetnih razvojnih projekata u FBiH» -Program javnih investicija.

Vlada je saglasna da Privredno društvo BH Gas d.o.o. Sarajevo pokrene aktivnost osiguranja kreditnih artanžmana kod Evropske banke za obnovu i razvoj radi realizacije finansiranja ove dionice gasovoda.

Riječ je o prvoj fazi Projekta gasifikacije Srednjebosanskog kantona koja predviđa gasovode i na relacijama Travnik - Gornji Vakuf i Travnik - Jajce. Time će se osigurati mogućnost uvođenja prirodnog gasa u sve sektore potrošnje na ovom području.

PROŠIRENJE FUNKCIONALNE NAMJENE DEMINERSKIH TIMOVA

Vlada je razmatrala i usvojila Program proširenja funkcionalne namjene specijalnih deminerskih timova Federalne uprave civilne zaštite u specijalizirane jedinice civilne zaštite.

Cilj je da se deminerski timovi, nakon sprovedene obuke, uključuju u razne vidove zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih sredstava. Program obuke bi trajao dvije godine i završio bi se krajem 2009. godine. U ove svrhe neophodno je izvršiti nabavku specijalne opreme pri čemu se prioritet daje opremi za gašenje požara. Prema usvojenom programu, finansiranje deminerskih timova bi od 2010. godine preuzeli kantonalni organi vlasti, jer bi ovi timovi bili uključeni u kantonalne timove za sprovođenje mjera zaštite i spašavanja.

Vremenom bi, kako se planira, ovi timovi kroz dodatne obuke mogli biti osposobljeni i za druge specijalističke zadatke kao što su traženje nestalih, spašavanje iz lavina, spašavanje pod vodom i tako dalje.

Za finansiranje Programa prelaska deminerskih timova u specijalne jedinice civilne zaštite neophodno je izdvojiti 492.580 KM iz sredstava planiranih za realizaciju Programa razvoja zaštite i spašavanja od 2007. do 2011. godine.

Na ovaj način specijalni deminerski timovi civilne zaštite postaju specijalizirane jedinice civilne zaštite na koje će se primjenjivati zakonski i podzakonski propisi za specijalizirane jedinice u skladu sa posebnom Uredbom o formiranju ovih jedinica.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada je danas donijela Odluku o odobravanju utroška dijela sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Za održavanje Trećeg međunarodnog radnog festivala animiranog filma NAFF 2008. godine od 11. do 18. januara ove godine u Neumu, odobreno je 83.300 KM ( Studio Neum 48.300 KM i Hotel Zenit 35.000 KM), a za održavanje manifestacije Sarajevska zima od 7.2. do 21.3. ove godine u Sarajevu 100.000 KM.

IZMJENE I DOPUNE UREDBE O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Vlada Federacije BiH je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja, s ciljem ograničenja visine ove naknade za službena putovanja u zemlji na prošlogodišnjem nivou. Uz najavu da će isto uskoro biti učinjeno i za dnevnice za službena putovanja u inostranstvo, obrazloženo je da nema potrebe da se primjenjuju odredbe postojeće Uredbe o usklađivanju dnevnica sa rastom prosječne mjesečne plaće u FBiH.

KADROVSKA PITANJA

Na traženje Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vlada je, mr. Selmu Šoše imenovala,ispred Federacije BiH, u Radnu grupu za poljoprivredu, uključujući sanitarna i fitosanitarna pitanja. Ova grupa formirana je kao stalno radno tijelo u okviru pododbora za ova pitanja, osnovanog na temelju zaključaka Zajedničkog odbora Sporazuma o izmjenama i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA) iz Ohrida 28.9.2007.godine.

Sjednica Vlade FBiH završena je u 11,00 sati.

 

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE