41. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.01.2008.
Dnevni red

1.Verifikacija Zapisnika 40. sjednice Vlade Federacije BiH, Zapisnika 5. vanredne i Zapisnika 6. vanredne sjednice Vlade Federacije BiH;
2.Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja;
3.Podaci o izvršenju budžeta-proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-novembar 2007. godine;
4.Prijedlog odluke o odobravanju utroška dijela sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa;
5.Prijedlog odluke o broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlašćenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo prometa i komunikacija;
6.Prijedlog zaključka kojim se BH-Gas-u odobrava pokretanje aktivnosti na operacionalizaciji poslova vezanih za kreditne aranžmane kod EBRD, s ciljem finansiranja izgradnje gasovoda Zenica-Travnik;
7.Program proširenja funkcionalne namjene deminerskih timova Federalne uprave civilne zaštite u specijalizirane jedinice civilne zaštite sa Prijedlogom zaključaka;
8.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli – davanje saglasnosti;
9.Prijedlog za imenovanje predstavnika u Radnoj grupi za poljoprivredu, uključujući sanitarna i fitosanitarna pitanja;
10.Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima;
11.Prijedlog zaključka o načinu prijema volontera;
12.Informacija o aktuelnom stanju u oblasti mlinsko-pekarske industrije sa Prijedlogom zaključaka.
 

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE