66. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.02.2017.
Dnevni red
  1. Prijedlog odluke o imenovanju povjerenika za provedbu postupka prestanka rada Fondacije za održivi razvoj-Fondacije za održivi razvitak
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE