65. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.02.2017.
Dnevni red
1. Prijedlog amandmana na Prijedlog Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
2. Prijedlog amandmana na Prijedlog Zakona o bankama 
3. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o bankama, koji je podnio Ismet Osmanović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
4. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su podnijeli Mensud Borović, Azra Hadžić i Amra Kunovac, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
5. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama, koji je podnio Rasim Omerović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE