90. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.02.2017.
Dnevni red
 1. Usvajanje Zapisnika 89. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 3.2.2017. godine i Zapisnika 64. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 9.2.2017. godine, telefonskim putem
  1. Verifikacija Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu
  2. Verifikacija Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnom pravobranilaštvu
  3. Verifikacija Odluke
 2. Prijedlog izjašnjenja na upit Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u vezi sa Zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate
 3. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za odobravanje Rebalansa Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu
 5. Prijedlog odluke o prenosu vrijednosti ulaganja na izgrađenom međunarodnom graničnom prelazu Bijača, dionica Počitelj-Bijača, poddionica Bijača-Kravice s Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog odluke o odobravanju povrata sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Projekat IPA ADRIATIC CBC PROGRAM 2007-2014“, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za donošenje Odluke o imenovanju direktora društva
 8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva „Energoinvest“ d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o nabavci Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz Enterprise ugovor, za budžetsku 2017. godinu
 10. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
  1. Prijedlog odluke o visni nakande članovima Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 11. Prijedlozi rješenja
  1. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Prednacrta zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
  2. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Prednacrta Zakona o javnom okupljanju
 12. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi Hrvoja Osenka
 13. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbama NOVA OBNOVA d.o.o. SARAJEVO i CET BAH d.o.o. SARAJEVO
 14. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za period 1.1.-31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
 15. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, s Prijedlogom zaključka
 16. Izvještaj o radu Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 17. Izvještaj o radu Komisije za izradu liste federalnih propisa u skladu s tačkom 6. Zaključka V. broj: 1924/2016 od 20.10.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
 18. Informacija o zahtjevu Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški za izdavanje dozvole za rad, s Prijedlogom zaključka
 19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika na određeno vrijeme u JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
 20. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje članova Savjeta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine
 21. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću za zaključivanje Ugovora o djelu
 22. Zahtjev za davanje saglasnosti Kazneno-popravnom poluotvorenog tipa u Orašju za davanje saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu s liječnikom opće prakse, liječnikom psihijatrom, liječnikom internistom i trenerom zatvorske policije-straže, s Prijedlogom zaključka
 23. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
 24. Zahtjev za davanje saglasnosti Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za prijem u radni odnos državnih službenika i namještenika, s Prijedlogom zaključka
 25. Plan i program Službe Pomoć-informacije na javnim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 26. Prijedlog izjašnjenja Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u vezi s konkursnom procedurom za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Federalne novinske agencije
 27. Prijedlozi odluka:
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
 28. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine s Planom privatizacije za 2017. godinu
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
 29. Plan rada Federalnog zavoda za geologiju za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
 30. Plan rada Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
 31. Godišnji plan rada Federalne uprave civilne zaštite za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
 32. Plan rada Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
 33. Plan rada Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
 34. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
 35. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva JP „Elektroprivreda BiH“ d.d.-Sarajevo ispred državnog kapitala
  2. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala
 36. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za donošenje Odluke o imenovanju direktora Društva
 37. Izještaj o aktivnostima i stepenu dovršenosti poslova na likvidaciji Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine s danom 31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
 38. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršilaca dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 39. Informacija o problemima vezanim za implementaciju Odluke o prestanku rada Jedinice za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja: PIU SESER, V. broj: 2285/2016 od 28.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
 40. Usmena informacija o nepropisnoj saobraćajnoj signalizaciji na magistralnom putu M-14, Bihać - Bosanska Krupa
 41. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju predhodne saglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
 42. Informacija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u vezi s finansijskom i operativnom procjenom vrijednosti za BH Telecom d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE