64. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.02.2017.
Dnevni red
  1. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koje su podnijeli Aner Žuljević i Edin Forto, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  2. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koje su podnijeli Klub poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Mensud Borović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
  3. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o bankama, koje je podnio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  4. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o bankama, koje je podnio Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE